Giấy kraft tráng màng dệt chịu thuế NK 5%

(HQ Online)- Trước kiến nghị của Công ty TNHH Bao bì Nhật Bản Đồng Nai về việc phân loại mặt hàng Paper cloth, Tổng cục Hải quan cho biết, mặt hàng có tên gọi theo nhà sản xuất là giấy kraft tráng màng dệt. Mặt ngoài là giấy kraft, lớp trong là màng dệt thuộc nhóm 48.11, mã số 4811.90.99 (thuế suất thuế NK 5%).

Ảnh minh họa.

Để phân loại mặt hàng này, Tổng cục Hải quan cho biết, cần căn cứ các quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 49/2010/TT-BTC , Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 14/2015/TT-BTC, Thông tư số 156/TT-BTC và Thông tư số 103/2015/TT-BTC  của Bộ Tài chính. Đồng thời cần tham khảo các văn bản số 16NL0181-EJ ngày 30/5/2016, số 16NL0248- EJ ngày 13/7/2016, số 17NL0015-EJ ngày 18/01/2017 của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO);

Theo mô tả của DN: mặt hàng có tên gọi theo nhà sản xuất là giấy kraft tráng màng dệt. Mặt ngoài là giấy kraft, lớp trong là màng dệt. Trọng lượng: giấy kraft định lượng 74-76 g/m2, màng dệt định lượng 50-60 g/m2. Mục đích sử dụng làm bao giấy nhiều lớp, giấy dùng đế in ấn, màng dệt được ghép vào lớp trong của giấy để tăng cường độ chịu lực của giấy.

Theo kết quả phân tích của cơ quan Hải quan, mặt hàng có kết quả phân tích là”Mẫu dạng cuộn, chiều rộng 114cm gồm hai lớp: lớp giấy kraft chưa tẩy trắng, chưa tráng phủ kết dính với lớp vải dệt thoi bằng polyetylen. Lớp vải dệt thoi từ monofilament polyetylen, bề rộng của sợi dệt là 4mm. Mẫu có định lượng là 142 g/m2; trong đó lớp giấy là 66 g/m2, độ dày mẫu là 0,161mm trong đó lớp giấy là 0,071 mm” thuộc nhóm 48.11, mã số 4811.90.99 (thuế suất thuế NK 5%).

Hải Nam

 

1217 views