GIẢM CHI PHÍ LOGISTICS – NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG

Cơ sở hạ tầng GTVT nói chung và cơ sở hạ tầng logistics nói riêng có vai trò ngày càng to lớn đối với sự phát triển kinh tế – xã hội. Điều này đã được minh chứng và thấy rõ ở nhiều quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đã phát triển. Ở nước ta, với sự đầu tư lâu dài và khá lớn, hệ thống cơ sở hạ tầng GTVT sau hơn 25 năm đổi mới đã có nhiều đổi thay và hoàn thiện hơn. Có thể nói, từ một hệ thống kết cấu hạ tầng yếu kém cả về số lượng và chất lượng, chịu ảnh hưởng từ cuộc chiến tranh trước đó thì đến nay kết cấu hạ tầng nước ta đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông VN đã sở hữu một số lượng lớn các hệ thống đường bộ, đường thủy và các cơ sở vật chất rất to lớn như cảng biển và sân bay. Mặc dù vậy, tuy đã có được một hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông lớn như thế nhưng cơ sở hạ tầng giao thông của VN vẫn luôn được xếp vào hàng yếu kém về trình độ kĩ thuật và công nghệ so với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và so với các quốc gia khác trong khu vực ASEAN.

Lĩnh vực logistics có vai trò rất quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế – xã hội. Trong những năm qua, có thể nói hệ thống cơ sở hạ tầng logistics của nước ta đã được đầu tư khá lớn, tuy nhiên, kết quả có thể nói là còn nhiều hạn chế. Điều này đã làm cho giá và chi phí sản xuất hàng hóa nước ta nhìn chung còn cao, và do đó, sức cạnh tranh của nền kinh tế nước ta bị suy giảm nhiều. Tình hình này đặt ra cho ngành logistics VN một nhiệm vụ vô cùng khó khăn là làm sao để chi phí
logistics ngày càng giảm xuống để giá cả hàng hóa và dịch vụ của nước ta không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi chi phí logistics. Để làm được điều này thì một trong những giải pháp quan trọng là đầu tư vào cơ sở hạ tầng logistics để từ đó các quá trình logistics trở nên hiệu quả hơn và đồng bộ hơn.

2423 views