Giải thể Trạm kiểm soát nội địa KKT cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

(HQ Online)- Kể từ ngày 29/5/2018, sau gần 10 năm hoạt động, Trạm Kiểm soát nội địa KKT cửa khẩu quốc tế Cầu Treo chính thức giải thể theo Quyết định 1576/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Cổng kiểm soát liên ngành tại KKT cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Ảnh: H.Nụ

Trạm kiểm soát nội địa KKT cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (cổng B) được UBND tỉnh Hà Tĩnh thành lập theo Quyết định số 2313/QĐ-UBND ngày 19/8/2008 với thành phần tham gia của các lưc lượng: Hải quan, Biên phòng, Công an, Quản lý thị trường. Theo đó, sau gần 10 hoạt động, kể từ ngày 29/5/2018, Trạm Kiểm soát nội địa KKT cửa khẩu quốc tế Cầu Treo chính thức bị “khai tử”.

Ngày 1/3/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 01//2018/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với KKT cửa khẩu.Theo đó, các dự án đầu tư đang được hưởng chính sách ưu đãi ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư đã được cấp hoặc đang được hưởng mức ưu đãi theo quy định tại Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với KKT cửa khẩu tiếp tục thực hiện các ưu đãi đó cho thời gian còn lại của dự án. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật mới quy định mức ưu đãi cao hơn thì được lựa chọn hưởng chính sách ưu đãi cao hơn cho thời gian còn lại của dự án.

Theo đó, để đảm bảo quy trình và tránh lãng phí cơ sở vật chất đã được đầu tư tại đây, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Ban Quản lý KKT, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh: Báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết đối với các cơ quan, đơn vị đã được thành lập để thực hiện nhiệm vụ tại Trạm Kiểm soát nội địa KKT cửa khẩu quốc tế Cầu Treo theo quy định.

Đồng thời, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu các đơn vị có trách nhiệm quản lý, sử dụng hoặc tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý đối với tài sản đã được đầu tư để phục vụ các hoạt động tại khu vực Trạm Kiểm soát nội địa KKT cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đảm bảo hiệu quả, tránh lãnh phí.

Cách đây hơn 10 năm, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 162/2007/QĐ-TTg ngày 19/10/2007 cho phép KKT cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) được là khu phi thuế quan với hàng loạt ưu đãi. Để triển khai, tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập Trạm Kiểm soát nội địa KKT cửa khẩu quốc tế Cầu treo để làm nhiệm vụ thu thuế XNK và phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, với tên gọi là cổng B để phân biệt với cổng A là cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Theo thống kê của các lực lượng chức năng tại đây, trong 10 năm thực hiện nhiệm vụ tại cổng B, ngoài việc thu hút dự án, DN, hộ kinh doanh cá thể tham gia đầu tư sản xuất kinh doanh vào KKT cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, các lực lượng chức năng hoạt động tại cổng B còn thường xuyên chủ trì, phối hợp tuần tra nắm tình hình địa bàn giữ ổn định an ninh trật tự không để xảy ra điểm nóng về buôn lậu, điểm nóng đường dây ổ nhóm buôn lậu, điểm nóng về các chất ma túy trong địa bàn kiểm soát.

Trao đổi với phóng viên Báo Hải quan, ông Lương Trường Thọ, Cục trưởng Cục Hải quan Hà Tĩnh cho biết, trước khi Bộ Tài chính ra quyết định giải thể Chi cục Hải quan KKT cửa khẩu Cầu Treo và Tổng cục Hải quan có hướng dẫn cụ thể, để tránh lãng phí nguồn nhân lực, đơn vị đã chủ động điều động, luân chuyển một số cán bộ đến nhận nhiệm vụ tại Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh và tăng cường một số cán bộ đến nhận công tác tại Chi cục Hải quan Vũng Áng, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

“Đồng thời, trên địa bàn vẫn đang quản lý 5 dự án kinh doanh đầu tư tại KKT Cầu Treo, để chủ động giải quyết các thủ tục hành chính liên quan, Hải quan Hà Tĩnh cũng đã giao cho Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh (đơn vị hải quan nội địa) quản lý và hướng dẫn DN làm thủ tục theo quy định”, ông Lương Trường Thọ cho biết thêm.

Trước đó, ngày 23/5/2018, Bộ Tài chính đã có Quyết định 768/QĐ-BTC giải thể Chi cục Hải quan KKT cửa khẩu Cầu Treo trực thuộc Cục Hải quan Hà Tĩnh kể từ 1/6/2018 và yêu cầu Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan Hà Tĩnh triển khai bàn giao cơ sở vật chất, phân công các đơn vị quản lý hải quan trên địa bàn và bố trí nhân sự đảm bảo phù hợp, đúng quy định.Ngày 31/5/2018, Tổng cục Hải quan đã có công văn đề nghị Cục Hải quan Hà Tĩnh chủ động hoàn thành bố trí, sắp xếp CBCC và người lao động thuộc Chi cục Hải quan KKT cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục theo quy định.

Đồng thời, bạn giao trụ sở và cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật đã được đầu tư cho Chi cục Hải quan KKT cửa khẩu quốc tế Cầu Treo trước đây cho Đội Kiểm soát Hải quan.

Bàn giao hồ sơ, tài liệu các công việc còn tồn đọng và những nhiệm vụ khác của Chi cục Hải quan KKT cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh đảm nhiệm.

 

Đảo Lê  (Theo nguồn báo hải quan)
774 views