GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG LOGISTICS

Gắn quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng với quy hoạch phát triển logistics

Nước ta đang trong quá trình hội nhập ngày càng sâu và rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Trong xu thế này thì các quan hệ thương mại quốc tế giữa VN với thế giới ngày càng lớn và phát triển nhanh. Từ đó thì việc phát triển các dịch vụ logistics để phục vụ cho các quá trình giao thương được đặt ra hết sức bức thiết. Theo đó thì việc quy hoạch các hệ thống cơ sở hạ tầng, hệ thống GTVT gắn kết với quy hoạch các trung tâm logistics, các khu công nghiệp như hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển, hệ thống kho tàng, bến bãi… nhằm phục vụ cho công tác vận chuyển các hàng hóa và dịch vụ một cách nhanh chóng và hiệu quả là cần thiết. Tất cả các nguồn tài nguyên cho ngành như cảng, sân bay, cảng thông quan nội địa cần được cải cách nhanh chóng và sắp xếp một cách hợp lí trong một kế hoạch liên hoàn, có khả năng tương tác và tác động tương hỗ một cách hiệu quả cao. Nhà nước cần xây dựng và phát triển hệ thống cảng biển, các bến cảng gắn với các vùng kinh tế trọng điểm, các khu công nghiệp, xây dựng các trung tâm logistics gần các cửa khẩu, sân bay, cảng biển lớn để việc vận chuyển hàng hóa là thuận lợi và chi phí thấp. Trên cơ sở thực hiện những điều như thế thì việc phát triển vận tải cần đảm bảo được đầu tư hiện đại với khả năng và chất lượng ngày càng cao, chi phí thấp và tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu các tác động đến
môi trường.

Ngoài ra, việc đầu tư này cũng sẽ làm tăng sức cạnh tranh của vận tải biển để chúng ta có thể mở rộng thị trường vận tải biển trong khu vực và trên thế giới. VN là nước có những tiềm năng về kinh tế biển rất lớn với đường biển dài từ Bắc chí Nam. Ngoài ra, nước ta còn có nhiều cảng và vịnh biển, lại nằm trên đường và ngõ giao thương sôi động bậc nhất thế giới nên là điều kiện rất thuận lợi để quy hoạch và xây dựng hệ thống cảng biển và thực hiện các dịch vụ thương mại hàng hải khác. Vận tải biển là lĩnh vực vận chuyển có cước phí rẻ, chuyên chở được khối lượng lớn nên được xem là lĩnh vực được sử dụng nhiều nhất trong việc vận chuyển hàng hóa. Vì thế, VN cần đẩy mạnh hơn nữa việc phát triển vận tải biển để có thể phát huy lợi thế so sánh của mình trong điều kiện quốc tế hết sức thuận lợi. Việc phát triển
logistics cần được thực hiện một cách phù hợp, gắn kết với quá trình phát triển hàng hải và đáp ứng yêu cầu vận chuyển hàng hóa được an toàn và có hiệu quả.

3441 views