Giá trị xuất khẩu gỗ giảm hơn 8%

Thống kê mới nhất của Bộ NN&PTNT cho thấy, giá trị XK gỗ và các sản phẩm gỗ tháng 1 đạt 494 triệu USD, giảm 8,2% so với cùng kỳ năm 2014.

gia-tri-xuat-khau-go-giam-hon-8

Giá trị xuất khẩu gỗ giảm hơn 8%

XK gỗ và các sản phẩm gỗ năm 2014 sang hầu hết các thị trường chính đều tăng, ngoại trừ thị trường Trung Quốc giảm 17,08% so với năm 2013.

Hoa Kỳ và Nhật Bản có mức tăng trưởng lần lượt là 11,1% và 15,55% so với năm 2013. Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc-3 thị trường NK gỗ lớn nhất của Việt Nam trong năm 2014, chiếm 65,13% tổng giá trị XK của mặt hàng này.

Theo Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT), năm 2015 ngành lâm nghiệp đặt mục tiêu XK lâm sản đạt 6,7 tỷ USD (trong đó: sản phẩm từ gỗ 6,3 tỷ USD, lâm sản ngoài gỗ 400 triệu USD).

Để đạt được các mục tiêu trên, Tổng cục Lâm nghiệp sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, điều phối thực hiện các kế hoạch trong Đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp.

Đồng thời, chủ động hợp tác quốc tế nhằm vận động, thu hút nguồn vốn ODA và FDI từ Chính phủ, phi Chính phủ và các tổ chức quốc tế thông qua các hiệp định, chương trình, dự án quốc tế; bảo vệ thị trường nội địa hợp lý, phát triển thị trường XK lâm sản phù hợp với luật pháp quốc tế…

Nguồn: Báo Hải Quan

1821 views