Gia hạn thời hạn nộp thuế cho hợp đồng đóng tàu

Chúng tôi là DN 100% vốn nước ngoài, đang hoạt động trong lĩnh vực đóng mới tàu biển XK, hiện đang vướng mắc tại qui định điểm 1, khoản 3 Điều 31 Nghị Định 83/2013/NĐ-CP và Điều 133 Thông tư 128/2013/TT-BTC về việc xin gia hạn thời hạn nộp thuế cho hợp đồng đóng tàu, căn cứ vào Nghị định và thông tư nêu trên thì Công ty chúng tôi thực sự gặp rất nhiều khó khăn, vì qui định như vậy thì những DN đóng tàu không thể thực hiện được HD nếu thời gian thi công thực tế dài hơn qui định, việc không cho kéo dài thời hạn nộp thuế DN không có khả năng nộp thuế, vì số thuế rất lớn do thiết bị phục vụ cho đóng tàu có giá trị lớn. Rất mong Bộ Tài Chính- Vụ Chính Sách thuế xem xét và có hướng giải quyết. Hiện nay chúng tôi đang bị HQ.TPHCM cưởng chế về thuế, thực sự bế tắc làm ảnh hưởng tất cả các hợp đồng đang thi công dang dỡ tại Công ty. Rất mong sớm được xem xét giải quyết vấn đề này
Trả lời:
Theo quy định tại điểm d khoản 1, và điểm b khoản 3 Điều 31 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ thì trường hợp: Không có khả năng nộp thuế đúng hạn trong trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu có chu kỳ sản xuất, dự trữ dài hơn 275 ngày được xem xét gia hạn trên cơ sở đề nghị của nộp thuế

–          Thời gian gia hạn nộp thuế  tối đa không quá một năm, kể từ ngày hết hạn nộp thuế

–          Trình tự thực hiện về hồ sơ, thủ tục và thẩm quyền gia hạn được quy định cụ thể tại Điều 133 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính

Đề nghị bạn Tùng nghiên cứu quy định trên, nếu thuộc trường hợp được gia hạn nộp thuế thì liên hệ với cơ quan hải quan nơi doanh nghiệp đăng ký tờ khai để được hướng dẫn và xem xét giải quyết.

Văn bản liên quan: 128/2013/TT-BTC

 

Nguồn: http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1973955/1973269?m_action=4&p_id=90014

1212 views