Dự kiến tái cấp vốn 4.000 tỷ đồng cho các ngân hàng hỗ trợ Vietnam Airlines

(HQ Online) – Dự thảo Thông tư của Ngân hàng Nhà nước đưa ra đề xuất tái cấp vốn tối đa 4.000 tỷ đồng cho các ngân hàng từng cho Vietnam Airlines vay và cơ cấu lại nợ cho doanh nghiệp này.

 

1755-tu-5-3-vietnam-airlines-tam-dung-tat-ca-cac-chuyen-bay-giua-viet-nam-han-quoc1583161033

Ngành ngân hàng sẽ cơ cấu lại nợ,trích lập dự phòng rủi ro cho Vietnam Airlines. Ảnh: VNA.

 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư về tái cấp vốn cho tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines) vay và về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Vietnam Airlines do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Trong trường hợp nợ gốc quá hạn, mức lãi suất tái cấp vốn sẽ bằng 150% lãi suất tái cấp vốn do NHNN công bố trong từng thời kỳ tại thời điểm khoản tái cấp vốn được chuyển thành nợ quá hạn và không tính lãi đối với nợ lãi quá hạn.

Thời hạn tái cấp vốn sẽ áp dụng theo đề nghị của các ngân hàng, tối đa bằng thời hạn khoản cho vay của nhà băng theo Nghị quyết và không vượt quá 364 ngày. Khoản tái cấp vốn được gia hạn tự động 2 lần tại thời điểm đến hạn đối với dư nợ gốc vòn lại nhưng tổng thời gian tái cấp vốn và các lần gia hạn sau không vượt quá 1.092 ngày.

Cũng theo dự thảo, NHNN sẽ tái cấp vốn cho các ngân hàng mà không cần tài sản bảo đảm; đồng thời dừng giải ngân khi đã giải hết số tiền quy định nhưng không muộn hơn ngày 31/12/2021.

Trước đó, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết quy định riêng những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Vietnam Airlines, trong đó giao NHNN thực hiện tái cấp vốn đối với các tổ chức tín dụng cho Vietnam Airlines vay; thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ và xác định tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro phù hợp với các khoản cho vay của Vietnam Airlines theo các Nghị quyết nêu trên.

Đại hội cổ đông bất thường ngày 29/12/2020 của Vietnam Airlines cũng đã thông qua phương án vay ưu đãi 4.000 tỷ đồng và chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để huy động thêm 8.000 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong nửa đầu năm 2021.

Hương Dịu  ( Theo nguồn báo hải quan 19:27 | 10/03/2021)
Link: https://haiquanonline.com.vn/du-kien-tai-cap-von-4000-ty-dong-cho-cac-ngan-hang-ho-tro-vietnam-airlines-142337.html
Please contact with us:
PHAM LE TRADING & LOGISTICS COMPANY LIMITED
Kim Pham – Phone: 0917474043
Email: kim.pham@phamle.com.vn / binhvj@gmail.com

227 views