Đèn LED dạng tấm chịu thuế NK 30%

(HQ Online)- Mặt hàng đèn LED dạng tấm, kích thước 600x600mm, có cấu tạo gồm khung vỏ, giắc cắm nguồn điện, chỉnh lưu, các đi ốt phát quang (LED), móc treo, được dùng để treo trần nhà… thuộc mã số 9405.10.90, thuế suất thuế NK 30%.

Ảnh minh họa.

Tổng cục Hải quan vừa có công văn hướng dẫn Cục Hải quan Hải Phòng gặp vướng trong việc phân loại mặt hàng đèn LED dạng tấm.

Theo Tổng cục Hải quan, tại Thông tư 103/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam thì nhóm 94.05 được kết cấu dựa trên cấu tạo, mục đích sử dụng của đèn.

Cụ thể, nhóm 94.05  là “Đèn và bộ đèn kể cả đèn pha và đèn rọi và bộ phận của chúng, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; biển hiệu được chiếu sáng, biển đề tên được chiếu sáng và các loại tương tự; có nguồn sáng cố định thường xuyên, và bộ phận của chúng chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”; phân nhóm 9405.10 “bộ đèn chùm và đèn điện trần hoặc đèn điện tường khác, trừ các loại được sử dụng ở nơi công cộng hoặc đường phố lớn”; phân nhóm 9405.20 “đèn bàn, đèn gường hoặc đèn cây dùng điện”; phân nhóm 9405.30 “bộ đèn dùng cho cây noen”…

Theo đó, đối với mặt hàng đèn LED dạng tấm, kích thước 600x600mm, 48W, có cấu tạo gồm khung vỏ, giắc cắm nguồn điện, chỉnh lưu, các đi ốt phát quang (LED), móc treo, được dùng để treo trền nhà… phù hợp phân loại vào mã số 9405.10.90, thuế suất thuế NK 30%.

Hải quan

 

894 views