Đào tạo nghiệp vụ điều tra cho công chức kiểm tra sau thông quan

Cục Kiểm tra sau thông quan (Tổng cục Hải quan) vừa phối hợp với Học viện Cảnh sát nhân sân tổ chức khai giảng Khóa tập huấn về nghiệp vụ điều tra phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan cho cán bộ, công chức của Cục.

Đào tạo nghiệp vụ điều tra cho công chức kiểm tra sau thông quan
Buổi khai giảng khóa tập huấn về nghiệp vụ điều tra.

Ngày 14/4, trao đổi với phóng viên, đại diện Cục Kiểm tra sau thông quan cho biết: Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13 ngày 26/11/2015 quy định Cục Kiểm tra sau thông quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra khi thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý mà phát hiện hoạt động tội phạm quy định tại Bộ Luật hình sự.

Để thực hiện quy định của pháp luật và nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ, công chức làm nhiệm vụ điều tra của Cục Kiểm tra sau thông quan, đảm bảo công tác điều tra đạt hiệu quả cao, Cục phối hợp với Học viện Cảnh sát nhân dân để mở khóa tập huấn về nghiệp vụ điều tra phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan.

Nội dung khóa học tập trung vào các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết cho lực lượng kiểm tra sau thông quan trong quá trình tiền khởi tố và củng cố hồ sơ để chuyển cho cơ quan điều tra có thẩm quyền thực hiện khởi tố.

Khóa đào tạo được tổ chức vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần và dự kiến diễn ra trong 1 tháng (dự kiến hoàn thành ngày 10/5).

Ngoài nội dung về khóa đào tạo về nghiệp vụ điều tra nêu trên, tuần qua, Cục Kiểm tra sau thông quan đã tổ chức lớp tập huấn, trao đổi nghiệp vụ về nội dung kiểm tra sau thông quan đối với xuất xứ hàng hóa với Cục Hải quan Thanh Hóa.

Đại diện Cục Kiểm tra sau thông quan cho hay, thời gian quan, Cục đã triển khai chuyên đề Kiểm tra sau thông quan đối với xuất xứ hàng Việt Nam xuất khẩu. Chuyên đề đạt hiệu quả cao và đang tiếp tục được mở rộng trên phạm vi toàn quốc. Việc tổ chức lớp tập huấn, trao đổi nghiệp vụ với Cục Hải quan Thanh Hóa nhằm thống nhất trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện kiểm tra sau thông quan.

Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan Nguyễn Tiến Lộc và Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan Trần Mạnh Cường là những người trực tiếp hướng dẫn, chia sẻ nội dung cụ thể, thiết thực liên quan đến việc kiểm tra sau thông quan liên quan đến vấn đề xuất xứ. Đó là như căn cứ pháp lý, nhận diện rủi ro, phương pháp, cách thức triển khai, những khó khăn phát sinh trong thực tiễn và giải đáp vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa.

Thông qua lớp tập huấn, công chỉ đạo và nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan về xuất xứ hàng Việt Nam đã được lan tỏa đến Cục Hải quan Thanh Hóa và lực lượng kiểm tra sau thông quan trên toàn quốc nói chung. Đây cũng là nội dung quan trọng để triển khai Chỉ thị 7180/CT-TCHQ về chấn chỉnh và tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan trong toàn quốc của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.Thái Bình

Trích haiquanonline

https://haiquanonline.com.vn/dao-tao-nghiep-vu-dieu-tra-cho-cong-chuc-kiem-tra-sau-thong-quan-143994.html?fbclid=IwAR2Y7F5v4sXBcsbzuUn99V8nAfjQd5EAJ7fMGn_SZtdqAGr3IZDOplvZDJM

Please contact with us:
PHAM LE TRADING & LOGISTICS COMPANY LIMITED
Kim Pham – Phone: 0917474043
Email: kim.pham@phamle.com.vn / binhvj@gmail.com

335 views