danh mục mặt hàng xuất khẩu

Ngày 15/11/2013, Bộ Tài chính có Thông tư số: 164/2013/TT-BTC về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng xuất khẩu. Tại khoản 4 điều 2, mặt hàng than gỗ rừng trồng thuộc mã hàng 4402.90.90 được áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu 5% nhưng phải đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật khác trong mặt hàng này theo qui định, trong đó độ bốc (chất bốc) lớn hơn 4%. Đối với các tiêu chí kỹ thuật như: Độ cứng, hàm lượng tro, hàm lượng carbon cố định, nhiệt lượng, hàm lượng lưu huỳnh đều phù hợp với tính chất của than chất lượng cao từ nguồn gỗ rừng trồng bạch đàn. Nhưng riêng chỉ tiêu độ bốc qui định lớn hơn 4% là mâu thuẫn với tính chất của loại than chất lượng cao. Vì than có chất lượng càng cao thì hàm lượng carbon càng cao và độ bốc càng giảm – độ bốc cao dễ cháy khi cháy phát nhiều sinh khói. Thông thường đối với loại than củi độ bốc tỷ lệ nghịch với hàm lượng carbon cố định. Kính mong quí bộ xem xét lại qui định chỉ tiêu chất bốc tại khoản 4 điều 2 của Thông tư số: 164/2013/TT-BTC. Trân trọng cảm ơn!
Trả lời:
Căn cứ Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính thì mặt hàng than gỗ rừng trồng thuộc mã số 4402.90.90 được áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu 5% phải đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật theo quy định, trong đó tiêu chí về độ bốc ≥ 4%. Theo bạn đọc, chỉ tiêu độ bốc quy định lớn hơn 4% là mâu thuẫn với tính chất của loại than chất lượng cao. Tổng cục Hải quan ghi nhận kiến nghị của ban đọc về quy định độ bốc đối với than gỗ rừng trồng và sẽ tổng hợp vào các kiến nghị sửa Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế khi tham gia sửa đổi Biểu thuế với Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính).
Văn bản liên quan: 164/2013/TT-BTC

Nguồn: http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1973955/1973269?m_action=4&p_id=110871

1330 views