Đảm bảo kết nối thông tin điện tử giữa hải quan và doanh nghiệp cảng

(HQ Online)- Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu) thủ tục hải quan đối với hàng hóa trung chuyển, để đảm bảo việc kết nối, trao đổi thông tin giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp cảng theo phương thức điện tử.

Hàng hóa XNK tại cảng Green port Hải Phòng. Ảnh: T.Bình.

Theo đó, trách nhiệm của người kinh doanh dịch vụ trung chuyển (người khai hải quan) nộp 2 bản chính Bản kê hàng hóa đóng trong container trung chuyển theo mẫu 21/BKTTrC/GSQL ban hành kèm Phụ lục 5 Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính cho chi cục Hải quan nơi giám sát hàng hóa trung chuyển.

Đồng thời, gửi bản mềm danh sách container trung chuyển (file định dạng excel gồm các chỉ tiêu thông tin: Số thứ tự, số hiệu phương tiện vận tải, ngày nhập cảnh, số vận đơn, số container, số seal hãng tàu) vào địa chỉ email do chi cục Hải quan nơi giám sát hàng hóa trung chuyển thông báo.

Thông tin giữa bản kê hàng hóa đóng trong container trung chuyển và bản mềm danh sách container trung chuyển do người khai hải quan gửi phải đảm bảo chính xác, thông nhất.

Đối với chi cục Hải quan nơi giám sát hàng trung chuyển, có trách nhiệm thông báo địa chỉ email tiếp nhận thông tin danh sách container trung chuyển của chi cục Hải quan cho người khai hải quan biết.

Kiểm tra, đối chiếu thông tin số vận đơn, số container trên bản mềm danh sách container trung chuyển với số vận đơn, số container tiếp nhận trên hệ thống E-manifest và bản kê hàng hóa đóng trong container trung chuyển do người khai nộp.

Nếu thông tin khai báo chính xác, thống nhất, công chức tiếp nhận sẽ xác nhận và cập nhật bản mềm danh sách container trung chuyển đủ điều kiện qua khu vực giám sát và ghi nhận để Hệ thống tự động gửi cho doanh nghiệp cảng.

Nếu thông tin khai báo không phù hợp (như thiếu sót, sai lệch số hiệu container, số vận đơn, tên phương tiện vận tải, số seal so với thông tin khai báo trên hệ thống E-manifest) thì thông báo cho người khai hải quan biết để sửa đổi, bổ sung.

Để thực hiện đúng việc giám sát hàng trung chuyển tại cảng biển theo hướng dẫn trên, Tổng cục Hải quan đang yêu cầu các đơn vị thông báo, hướng dẫn cho người khai hải quan tại các chi cục Hải quan đã thực hiện Điều 41 Luật Hải quan.

N.Linh

 

1151 views