Có cơ sở sản xuất gia công, SXXK đáp ứng yêu cầu mới được miễn thuế

(HQ Online)- Một trong những cơ sở để được miễn thuế, hoàn thuế là tổ chức, cá nhân NK hàng hóa để gia công, sản xuất hàng hóa XK có cơ sở gia công, sản xuất hàng hóa XK trên lãnh thổ Việt Nam và tổ chức, cá nhân đó có quyền sử dụng hợp pháp.

Hoạt động nghiệp vụ hải quan tại Chi cục Hải quan Cầu Treo, Cục Hải quan Hà Tĩnh. Ảnh: T.Trang.
Tổng cục Hải quan vừa có công văn trả lời Cục Hải quan Đồng Nai về vướng mắc trong việc kiểm tra cơ sở gia công, sản xuất hàng hóa XK trong quá trình thực hiện Nghị định 134/2016/NĐ-CP.Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, quy định tại Điều 10, Điều 12, Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP và Khoản 3 Điều 57 Thông tư 38/2015/TT-BTC, cùng với đó theo hướng dẫn tại công văn 6751/BTC-TCHQ thì: một trong những cơ sở để được miễn thuế, hoàn thuế là tổ chức, cá nhân NK hàng hóa để gia công, sản xuất hàng hóa XK có cơ sở gia công, sản xuất hàng hóa XK trên lãnh thổ Việt Nam và tổ chức, cá nhân đó có quyền sử dụng hợp pháp.

Một trong những nội dung cơ quan Hải quan kiểm tra cơ sở gia công, sản xuất hàng hóa XK, năng lực gia công, sản xuất là kiểm tra chứng từ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp về nhà xưởng, mặt bằng sản xuất để xác định ưu đãi thuế với người nộp thuế trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa XK.

Do đó, trường hợp người nộp thuế không đáp ứng quy định tại Điều 10, Điều 12, Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP; Nghị định 08/2015/NĐ-CP và Thông tư 38/2015/TT-BTC thì không được miễn thuế, hoàn thuế theo quy định.

Hải Nam (Báo hải quan)

 

1071 views