Chính sách xuất nhập khẩu Nhập khẩu

Thông tin đơn vị gửi yêu cầu

  • Tên: Công ty TNHH Hoa Chính
    Câu hỏi yêu cầu tư vấn – hỗ trợ
    Lĩnh vực: Chính sách xuất nhập khẩu, Nhập khẩu
    Tiêu đề: Nhập khẩu gạo từ Nhật Bản

Câu hỏi: Chào ban biên tập,

Công ty chúng tôi có nhu cầu nhập khẩu gạo sx tại Nhật Bản về tiệu thụ tại Vn. Đề nghị cho ban biên tập có thể cung cấp cho chúng tôi các qui định của nhà nước về việc nhập khẩu này ( Hạn ngạch, thuế xuất, các laoij giấy phép… )

Xin cảm ơn
Thời gian gửi: 30/01/2015 1:42 PM

Nội dung trả lời
Đơn vị phụ trách: Phòng QLGD&TTĐT
Thời gian trả lời: 3/02/2015
Tệp nội dung trả lời:
Nội dung trả lời:
​Trả lời câu hỏi bạn đọc, bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau:

Do mặt hàng gạo không thuộc danh mục các mặt hàng cấm nhập khẩu, hạn chế nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ nên công ty được phép nhập khẩu như hàng hóa thương mại thông thường.

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/9/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam thì mặt hàng gạo thuộc danh mục phải đăng ký kiểm dịch thực vật khi nhập khẩu vào Việt Nam.

Về thuế suất thuế nhập khẩu:

+ Nếu hàng hóa mà công ty bạn nhập khẩu từ Nhật Bản, thỏa mãn điều kiện quy định tại Điều 1, Điều 2 Thông tư số 20/2012/TT-BTC hoặc Thông tư số 21/2012/TT-BTC ngày 15/02/2012 của Bộ Tài chính thì được áp mức thuế suất theo quy định tại các Biểu thuế ban hành kèm theo Thông tư tương ứng;
+ Nếu hàng hóa mà công ty bạn nhập khẩu không đáp ứng một trong các điều kiện quy định tại các Thông tư nêu trên thì áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu theo quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính.

Đề nghị bạn đọc tham khảo, thực hiện, nếu còn chưa rõ thì liên hệ với cơ quan hải quan nơi mở tờ khai hoặc Bộ Công Thương để được giải đáp cụ thể.

Bạn có thể tìm nội dung các văn bản đã nêu ở mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn.

Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết.

Trân trọng!

http://customs.gov.vn/Lists/TuVanTrucTuyen/Print.aspx?ID=24821

2371 views