Chính sách nhập khẩu

Doanh nghiệp mới thành lập và nhập khẩu lần đầu:

Công ty em là công ty TNHH 1 thành viên,nhập khẩu lều vải từ Hàn Quốc về để cho thuê. Lều cấu tạo khá đơn giản gồm 9 thanh nhôm,2 dây thép và 1 vải dù.
Em xin hỏi quy trình nhập khẩu cơ bản cho loại hàng trên như thế nào, mã HS và thuế được áp dụng ra sao và có cần phải lưu ý gì nữa không.

Đáp 101:

1/ Về chính sách mặt hàng:
Doanh nghiệp được phép nhập khẩu các mặt hàng nếu hàng hóa không thuộc Danh mục hàng hóa cầm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài” và các văn bản hướng dẫn.
2/ Về thủ tục nhập khẩu:
2.1 Nếu doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan truyền thống:
– Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
– Quy trình thủ tục hải quan truyền thống thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1171/QĐ-TCHQ ngày 15 tháng 06 năm 2009 Về việc Ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.
2.2 Nếu doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan điện tử:
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính.

http://eximgate.vn/hoi-dap/page/11

5589 views