chất chuẩn mẫu dùng cho máy phân tích sắc ký

Bạn Duy ở Tp HCM hỏi:

Công ty chúng tôi có nhập khẩu các chất thử, các chất chuẩn mẫu dùng cho máy phân tích sắc ký, dùng trong thí nghiệm. Khi nhập về thì chúng tôi khai là: ‘chất chuẩn mẫu dùng cho máy phân tích sắc ký, dùng trong phòng thí nghiệm’. Mã HS là: 3822.00.90, Nhưng khi mở tờ khai thì hải quan yêu cầu phải khai rõ tên của chất chuẩn đó là gì. Thông thường thì những chất thử này là những hợp chất phức tạp. Làm sao chúng tôi có thể liệt kê ra hết tất cả những chất trong hợp chất đó. Vậy chúng tôi phải khai thế nào là đúng. Chúng tôi kính mong Quý Bộ trả lời cho chúng tôi biết để có thể khai đúng ạ. Thành thật biết ơn.

Trả lời:
Bộ Tài chính trả lời như sau:

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính thì:

Chất thử thí nghiệm có lớp bồi, chất thử thí nghiệm được điều chế có hoặc không có lớp bồi thuộc nhóm 38.22.

Theo trình bày của độc giả thì mặt hàng nhập khẩu của công ty là các hóa chất dùng làm chất thử, chất chuẩn mẫu dùng cho máy phân tích sắc ký, dùng trong phòng thí nghiệm. Do mặt hàng nhập khẩu là hóa chất nên, cần phải phân tích, giám định xác định thành phần, bản chất, tên gọi của hàng hóa để: xác định đó có phải là là chất thử chẩn đoán hay chất thử thí nghiệm không, nếu đúng thì mặt hàng có thuộc nhóm 30.02 hoặc 30.06 không và từ đó xác định mã số cụ thể của hàng hóa.

Đề nghị độc giả liên hệ với nơi mở tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

 

Nguồn: http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1973955/1973269?m_action=4&p_id=62504

2893 views