Câu hỏi: Công ty chúng tôi chuẩn bị xuất bột sắn được thu hoạch trong nước sang Trung Quốc, xin cho biết chính sách xuất khẩu đối với mặt hàng này

Mặt hàng bột sắn không thuộc danh mục các mặt hàng cấm xuất khẩu theo quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính Phủ, nên Công ty có thể tiến hành xuất khẩu như hàng hoá thương mại thông thường.

Tuy nhiên, trước khi làm thủ tục XK Công ty nên liên hệ với đối tác nơi NK  để kiểm tra xem nước NK có yêu cầu phải kiểm dịch hoặc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với mặt hàng này hay không để bổ sung hồ sơ cho phù hợp, tránh bị trả lại hàng hoá sau khi đã XK.

3157 views