Cách tính trị giá vật liệu dư thừa, hư hỏng chuyển tiêu thụ nội địa

(HQ Online)- Tổng cục Hải quan vừa có công văn trả lời kiến nghị của Tổng công ty May Nhà Bè- Công ty cổ phần về cách tính trị giá tính thuế đối với phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu, vật tư dư thừa, lỗi mốt, hư hỏng chuyển tiêu thụ nội địa.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc, Cục Hải quan Hà Nội. Ảnh: T.Trang.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan cho biết, để tính trị giá tính thuế đối với phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu, vật tư dư thừa, lỗi mốt, hư hỏng chuyển tiêu thụ nội địa cần căn cứ khoản 2 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Theo đó:

Đối với phế liệu, phế phẩm sau khi sản xuất xuất khẩu nếu chuyển đổi mục đích sử dụng (tiêu thụ nội địa) thì trị giá tính thuế được xác định theo giá thực tế mua bán phù hợp với phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại khoản 2 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC.

Đối với lượng nguyên liệu, vật tư dư thừa sau quá trình sản xuất xuất khẩu, nếu chuyển đổi mục đích sử dụng (tiêu thụ nội địa) với chất lượng, giá trị thương mại không còn như ban đầu thì trị giá tính thuế được xác định theo giá thực tế mua bán tại thời điểm thay đổi mục đích sử dụng phù hợp quy định tại khoản 2 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC.

Khi DN thay đổi mục đích sử dụng, cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra theo quy định của Luật Hải quan, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, Thông tư số 38/2015/TT-BTC và Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Theo đó, Tổng công ty May Nhà Bè – Công ty cổ phần gửi hồ sơ một số trường hợp phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu, vật tư dư thừa chuyển tiêu thụ nội địa bị xác định trị giá chưa đúng với giá thực tế tiêu thụ nội địa về Tổng cục Hải quan để được xử lý cụ thể.

Riêng đối với kiến nghị của Tổng công ty May Nhà Bè – Công ty cổ phần về chính sách thuế NK đối với hàng hóa NK để sản xuất XK bị tiêu hủy, Tổng cục Hải quan cho biết, trong thời gian tới, Tổng cục sẽ có đánh giá tổng thể để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung chính sách thuế trên cơ sở kiến nghị của DN, phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo bình đẳng giữa loại hình sản xuất XK và loại hình gia công.

Hải Nam (Nguồn Báo Hải Quan)

 

762 views