BOT xa lộ Hà Nội tăng mức thu phí

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội thông báo về việc áp dụng mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí Xa lộ Hà Nội từ 0 giờ ngày 1-4 đến hết ngày 31-12.

Từ 1-4, Công ty CP đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội sẽ triển khai áp dụng mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ mới tại Trạm thu phí Xa lộ Hà Nội.

Giá dịch vụ này được thực hiện theo quy định tại điểm a, mục 1.7, Điều 1 của Quyết định số 922 của UBND TP.HCM, với mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% theo quy định tại Nghị định số 15/2022 của Chính phủ.

Trước đó, để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, UBND TP.HCM đã áp dụng biểu giá hỗ trợ các đơn vị đến hết ngày 31-3. Theo đó, từ ngày 1-4-2022, mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ sẽ quay trở về mức thu ban đầu.

Cụ thể, mức giá dịch vụ đường bộ tại Trạm thu phí Xa lộ Hà Nội từ 0 giờ ngày 1-4 như sau:

Trích Báo Lao Động

https://m.plo.vn/…/bot-xa-lo-ha-noi-tang-muc-thu-phi…

275375730_5485388778149620_1271826327510401812_n

 

Please con tact with us:

M’me: Kim Pham- 0917474043      Email: kim.pham@phamle.com.vn

Mr: Minh Thiện- 0947441707         Email: int.ops@phamle.com.vn

198 views