Bột chạy thận nhân tạo có thuế NK 0%

(HQ Online)- Trước đề nghị của Công ty CP Thương mại Dược phẩm- Mỹ phẩm Hà Nội về xem xét lại việc phân loại mặt hàng “Bột khô đậm đặc chạy thận nhân tạo”, Tổng cục Hải quan cho biết, mặt hàng này được phân loại vào mã số 3004.90.89 (thuế NK 0%).

Ảnh minh họa!

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, để phân loại hàng hóa NK cần căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm và Thông tư số 103/2015/TT- BTC ngày 1/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Đồng thời tham khảo chú giải chi tiết nhóm 30.04: “nhóm này bao gồm các loại thuốc có chứa các sản phẩm đã pha trộn hoặc chưa phan trộn, với điều kiện là: được đóng gói để bán lẻ dùng để phòng bệnh hoặc chữa bệnh”.

Phân tích cụ thể, Tổng cục Hải quan cho biết, mặt hàng được hướng dẫn phân loại tại Thông báo kết quả phân loại số 612/TB-TCHQ ngày 25/1/2016 của Tổng cục Hải quan là “Natri hydrocarbonat (hay Natri carbonat), đóng túi loại 900 gam, dùng cho mục đích thẩm tách điều trị trong chạy thận nhân tạo. Túi cho cấu tạo phù hợp để gắn trực tiếp với máy chạy thận nhân tạo Fresenius Medical Care 4008/5008”.

Mặt hàng nêu tại công văn 2275/TCHQ-TXNK ngày 18/3/2015 của Tổng cục Hải quan là Natri bicarbonat, dạng tinh thể. Gồm 4 túi, khối lượng 8400g/túi (mặt hàng này được pha với nước RO thành dung dịch và kết hợp với dung dịch khác, sau đó dùng cho máy chạy thận nhân tạo).

Theo Tổng cục Hải quan, đây là 2 mặt hàng đều có thành phần là Natri bicarbonat nhưng có cách thức sử dụng và cách đóng gói khác nhau nên được phân loại vào các mã số khác nhau.

Với mặt hàng NK của Công ty là “Natri hydrocarbonat đã được đóng gói trong túi, túi cho cấu tạo phù hợp để gắn trực tiếp với máy chạy thận nhân tạo Fresenius Medical Care 4008/5008” nên được phân loại vào mã số 3004.90.89 (thuế NK 0%).

Hải Nam

 

1045 views