Bỏ hồ sơ giấy đối với 9 thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp từ 1-10

(HQ Online)- Bộ NN&PTNT vừa yêu cầu nhiều đơn vị trực thuộc Bộ hoàn toàn thực hiện giải quyết 9 thủ tục hành chính đã triển khai theo Cơ chế một cửa Quốc gia (NSW) trên hệ thống Cổng thông tin một cửa Quốc gia, không giải quyết bằng hồ sơ giấy từ ngày 1-10 tới.

DN ngành da giày là một trong những đối tượng hưởng lợi ích sát sườn từ việc triển khai NSW. Ảnh: Nguyễn Thanh

Bộ cũng yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai mở rộng 9 thủ tục hành chính trên hệ thống một cửa quốc gia các địa điểm (cửa khẩu hàng không, cảng biển, biên giới, chi cục, cơ quan vùng…) khác.

Đồng thời, sử dụng nguồn lực hiện có, chủ động phối hợp với Trung tâm Tin học và Thống kê (Bộ NN&PTNT), Tập đoàn Viettel và Tổng cục Hải quan để xử lý những vấn đề về kỹ thuật, tổ chức tập huấn… nhằm mở rộng phạm vi áp dụng; rà soát, chuẩn hóa 9 thủ tục hành chính thí điểm để thực hiện công bố lại theo quy định.

Bộ NN&PTNN đã chính thức tham gia kết nối NSW từ tháng 6-2015 tại các đơn vị trực thuộc Bộ gồm: Tổng cục Thủy sản, Tổng cục Lâm nghiệp, Cục Chăn nuôi, Cục Thú y, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Trồng trọt, Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.

9 thủ tục hành chính đã được áp dụng theo NSW gồm: Cấp Giấy phép CITES cho các DN XK, NK, tái XK mẫu vật động vật, thực vật thuộc các Phụ lục của CITES; Đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn thủy sản NK; Cấp phép NK giống cây trồng ngoài danh mục được phép sản xuất và kinh doanh; Cấp phép NK phân bón ngoài danh mục được phép sản xuất và kinh; Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật NK, quá cảnh và vận chuyển nội địa; Đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi NK; Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật XK; Cấp chứng thư cho lô hàng thủy sản XK sản xuất tại cơ sở trong Danh sách ưu tiên; Kiểm tra, cấp chứng thư cho lô hàng thủy sản XK sản xuất tại cơ sở ngoài Danh sách ưu tiên.

Tính đến tháng 6-2016, các đơn vị trực thuộc Bộ đã tiếp nhận qua Cổng thông tin một cửa Quốc gia tổng số 12.940 hồ sơ; xử lý, giải quyết và cấp phép/giấy chứng nhận điện tử 12.493 hồ sơ. Trong đó, lĩnh vực chăn nuôi tiếp nhận, xử lý tới 10.147 hồ sơ, đã cấp phép điện tử 9.977 hồ sơ; lĩnh vực bảo vệ thực vật tiếp nhận, xử lý 1.861 hồ sơ, cấp phép 1.765 hồ sơ.

Thanh Nguyễn

 

1196 views