Bỏ hàng cùng hàng cấm

(HQ Online)-Theo Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1, hiện có 23 lô hàng nhập khẩu thuộc hàng hóa được phép nhập khẩu hoặc nhập khẩu có điều kiện để lẫn trong các container chứa hàng cấm nhưng chủ hàng chưa làm thủ tục nhập khẩu.

Máy nông ngư cơ nhập khẩu chưa trong lô hàng cấm. Ảnh: T.Hòa
Số hàng nêu trên được cơ quan Hải quan phát hiện trong quá trình khám xét các container chứa hàng cấm nhập khẩu qua cảng Cát Lái – TP.HCM từ cuối năm 2015.Hàng hóa chủ yếu là động cơ thủy, sữa bột, mỹ phẩm…. được để lẫn trong các container chứa hàng cấm là hàng điện lạnh, hàng điện tử, ti vi… đã qua sử dụng.

Tuy nhiên, từ đó đến nay mặc dù đã gửi thư mời tới các doanh nghiệp nhận hàng thể hiện trên hồ sơ, nhưng chủ hàng đều không đến làm thủ tục.

Để xử lý dứt điểm số hàng nêu trên, tránh lãnh phí, ách tắc hàng hóa tại cảng, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã thực hiện phân loại, thông báo công khai để tìm chủ hàng trước khi xử lý theo quy định.

Lê Thu

 

1167 views