Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu

(HQ Online)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu và các nước thành viên giai đoạn 2016-2018.

FTA Việt Nam- EAEU chính thức có hiệu lực từ ngày 5-10. Ảnh internet.

Ban hành kèm theo Nghị định này Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam (thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt áp dụng sau đây gọi là thuế suất VN-EAEU FTA) và Danh mục hàng hóa áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á – Âu và các nước thành viên giai đoạn 2016 – 2018.

Theo đó, hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất VN-EAEU FTA phải thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định này.

Hơn nữa, hàng hóa phải được nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước là thành viên của Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á – Âu và các nước thành viên, bao gồm các nước: Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Liên bang Nga và các nước thành viên khác của Liên minh Kinh tế Á – Âu (theo quy định tại Điều 15.2 của Hiệp định này), Việt Nam (hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước).

Bên cạnh đó, hàng hóa phải được vận chuyển trực tiếp từ nước xuất khẩu nêu trên vào Việt Nam, do Bộ Công Thương quy định.

Cuối cùng, hàng hóa được áp dụng biểu thuế ưu đãi khi đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu và các nước thành viên, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) Mẫu EAV do Bộ Công Thương quy định.

H.Dịu
1416 views