Bánh xích cao su có thuế NK 0%

(HQ Online)- Bánh xích cao su (Tracks), ngoài là cao su, trong có lõi thép, xác định là bộ phận chỉ sử dụng hoặc chủ yếu sử dụng cho “máy gặt đập liên hợp thuộc nhóm 84.33, mã số 8433.90.90 (thuế suất thuế NK 0%).

Ảnh minh họa.

Đó là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan trước đề nghị của Công ty TNHH thượng, mại và dịch vụ nông nghiệp An Đô trong việc phân loại mặt hàng này.

Theo Tổng cục Hải quan, quy định tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm và Thông tư số 103/2015/TT- BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam, thì:

Nhóm 73.15 có nội dung mô tả: “Xích và các bộ phận rời của xích, bằng sắt hoặc thép” (Chain and parts thereof, of iron or steel).

Nhóm 84.33 có nội dung mô tả “Máy thu hoạch hoặc máy đập, kể cả máy đóng bó, bánh (kiện) rơm hoặc cỏ khô; máy cắt cỏ tươi hoặc cỏ khô; máy làm sạch, phân loại hoặc lựa chọn trứng, hoa quả hoặc nông sản khác, trừ các loại máy thuộc nhóm 84.37″.

Bên cạnh đó, căn cứ Chú giải 2 Phần XVI, các bộ phận của máy được phân loại theo các qui tắc sau: Các bộ phận đã được định danh tại nhóm nào đó của Chương 84 hoặc 85 (trừ các nhóm 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 84.87, 85.03, 85.22, 85.29, 85.38 và 85.48) được phân loại vào nhóm đó trong mọi trường hợp;

Các bộ phận khác, nếu phù hợp để chỉ sử dụng hoặc chủ yếu sử dụng cho các loại máy cụ thể, hoặc cho một số loại máy cùng nhóm (kể cả máy thuộc nhóm 84.79 hoặc 85.43) được phân loại theo nhóm của các máy cụ thể đó hoặc vào nhóm thích hợp như 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 hoặc 85.38. Tuy nhiên, bộ phận phù hợp để chỉ sử dụng cho các hàng hóa thuộc các nhóm 85.17 và 85.25 đến 85.28 được phân loại vào nhóm 85.17;

“Bánh xích” (Tracks) không phải là “xích” (Chain), khái niệm “Track” khác khái niệm “Chain”. “Bánh xích” (Tracks) không được chi tiết tại nhóm nào trong Danh mục hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Căn cứ Chú giải 2(b) Phần XVI (nêu trên), “bánh xích cao su”(Tracks), ngoài là cao su, trong có lõi thép, xác định là bộ phận chỉ sử dụng hoặc chủ yếu sử dụng cho “máy gặt đập liên hợp” (Agricultural combined Harvester) thì thuộc nhóm 84.33, mã số 8433.90.90, thuế suất thuế NK 0%.

Hải Nam

 

1244 views