áp dụng thuế suất 5% khi nhập khẩu

Hiện tại, Công ty chúng tôi đang thực hiện hợp đồng cung cấp “Hệ thống mô phỏng” phục vụ công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho dự án Bệnh viện vì thế tôi muốn hỏi hướng dẫn một số nội dung về thuế suất, cụ thể như sau: Thứ nhất, về đối tượng: đối với thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học mà đơn vị chủ quản của những thiết bị, dụng cụ này không phải là các trường học, viện nghiên cứu , cụ thể là các bệnh viện, các công ty chuyên kinh doanh thiết bị y tế thì có được áp dụng thuế suất GTGT 5% quy định tại Điểm e.12, Mục 2, Điều 12 của thông tư số 128/2013/TT-BTC không? Thứ hai, đối với trường hợp cụ thể của công ty chúng tôi, các thiết bị mô hình, mô phỏng cung cấp cho các bệnh viện và các thiết bị này được sử dụng trong công tác đào tạo thì các thiết bị này có thuộc đối tượng điều chỉnh quy định tại Điểm e.12, Mục 2, Điều 12 của thông tư số 128/2013/TT-BTC không? Nếu thuộc đối tượng điều chỉnh thì hồ sơ hải quan để được áp dụng thuế suất 5% khi nhập khẩu phải có như thế nào?
Trả lời:
Căn cứ điểm e.12 khoản 2 Điều 12 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, mức thuế giá trị gia tăng của thiết bị dùng cho đào tạo, nghiên cứu được quy định như sau:

“e.12) Đối với thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học, để được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng phải có:

e.12.1) Giấy báo trúng thầu hoặc giấy chỉ định thầu (ghi rõ nội dung trúng thầu hoặc chỉ định thầu) hoặc hợp đồng bán hàng cho các trường học, các viện nghiên cứu theo kết quả đấu thầu hoặc hợp đồng cung cấp hàng hóa hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ: nộp 01 bản chụp, xuất trình bản chính trong lần nhập khẩu đầu tiên tại Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để đối chiếu.

e.12.2) Bản xác nhận của các trường học, các viện nghiên cứu cam kết sử dụng trực tiếp thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học để phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, thí nghiệm khoa học tại các trường học, các viện nghiên cứu: nộp 01 bản chính”.

Về việc này, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5313/TCHQ-TXNK ngày 16/5/2014 trả lời Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về vấn đề thuế GTGT thiết bị dùng cho đào tạo, nghiên cứu. Đề nghị bạn đọc nghiên cứu, thực hiện theo quy định nêu trên.

Nguồn: http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1973955/1973269?m_action=4&p_id=119168

1976 views