Xử lý thuế như thế nào đối với hàng hoá thuê doanh nghiệp chế xuất gia công?

(HQ Online) – Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được nhiều vướng mắc liên quan đến trường hợp hàng hoá mà DN nội địa thuê DN chế xuất gia công nhưng DN chế xuất có sử dụng nguyên liêụ, linh kiện NK từ nước ngoài. Để giải quyết vấn đề xử lý thuế như thế nào đối với trường hợp này, Tổng cục Hải quan đã kịp thời có hướng dẫn cụ thể.

Theo Tổng cục Hải quan, khoản 1 Điều 4 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 quy định: “Khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan Hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa XNK và phương tiện, hành khách XNC; quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ XNK”.

Cũng tại khoản 8 Điều 16 Luật thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 quy định hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan không sử dụng nguyên liệu, linh kiện NK từ nước ngoài khi NK vào thị trường trong nước thì được miễn thuế.

2036-10-3900-4-3112-img-8051
Công chức Hải quan Đồng Nai kiểm tra hàng hóa XNK. Ảnh: N.H

Theo đó, Nghị định 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế XK, thuế NK.

Cụ thể, Điều 22 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định: “1. Hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan không sử dụng nguyên liệu, linh kiện NK từ nước ngoài khi NK vào thị trường trong nước được miễn thuế NK theo quy định tại khoản 8 Điều 16 Luật thuế XK, thuế NK. 2. Trường hợp sản phẩm được sản xuất, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan có sử dụng nguyên liệu, linh kiện NK từ nước ngoài thì khi NK vào thị trường trong nước phải nộp thuế NK theo mức thuế suất, trị giá tính thuế của mặt hàng NK vào nội địa Việt Nam”.

Khoản 3 Điều 17 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn trị giá hải quan của hàng hóa NK vào Việt Nam sau khi thuê nước ngoài gia công là tiền thuê gia công và trị giá của nguyên vật liệu sử dụng trong quá trình gia công do phía nước ngoài cung cấp thể hiện trên hợp đồng gia công và các khoản điều chỉnh quy định tại Điều 13 và Điều 15 Thông tư 39/2015/TT-BTC. Không tính vào trị giá hải quan sản phẩm sau khi gia công trị giá của vật tư, nguyên liệu đã XK từ Việt Nam đưa đi gia công theo hợp đồng gia công.

Đối chiếu với các quy định trên, Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp DN nội địa thuê DN chế xuất gia công nhưng DN chế xuất có sử dụng nguyên liệu, linh kiện NK từ nước ngoài thì sản phẩm gia công khi NK vào nội địa Việt Nam phải kê khai, nộp thuế theo mức thuế suất, trị giá tính thuế của mặt hàng NK vào nội địa Việt Nam.

Đồng thời, không tính vào trị giá hải quan sản phẩm sau gia công trị giá của vật tư, nguyên liệu mà DN nội địa đã đưa đi gia công tại DN chế xuất theo hợp đồng gia công.

Nụ Bùi  ( Theo nguồn báo hải quan online 07:53 | 18/10/2020)
Link: https://haiquanonline.com.vn/xu-ly-thue-nhu-the-nao-doi-voi-hang-hoa-thue-doanh-nghiep-che-xuat-gia-cong-135270.html

Please contact with us:
PHAM LE TRADING & LOGISTICS COMPANY LIMITED
Kim Pham – Phone: 0917474043
Email: kim.pham@phamle.com.vn / binhvj@gmail.com

 

 

196 views