Xử lý ra sao khi doanh nghiệp thay đổi “số container” trong tờ khai vận chuyển độc lập?

(HQ Online) – Trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan cho doanh nghiệp, Cục Hải quan Bình Phước phát sinh vướng mắc với tờ khai loại hình vận chuyển độc lập.

Chi cục HQCK Hoa Lư- Bình Phước vừa đảm bảo thông thường hàng hóa vừa phòng chống dịch
Công chức Chi cục HQCK Hoa Lư- Bình Phước giám sát hàng hóa XNK

Cụ thể, ngày 24/11, Công ty TNHH Giao nhận vận chuyển quốc tế Trường Hải khai báo tờ khai quá cảnh (loại hình vận chuyển độc lập) gồm 4 container lạnh 40 feet vận chuyển mặt hàng chuối từ Campuchia quá cảnh Việt Nam để xuất đi Trung Quốc. Lô hàng đã hoàn thành thủ tục hải quan trên VCIS, được thực hiện niêm phong và đủ điều kiện phê duyệt vận chuyển nên Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hoa Lư hoàn thành thực hiện giám sát và phê duyệt vận chuyển bằng nghiệp vụ BOA (đăng ký thông báo khởi hành của hàng hóa được phê duyệt vận chuyển) theo quy định.

Ngày 25/11, trên đường vận chuyển lô hàng trên đến địa điểm đích là cảng Cát Lái, hệ thống lạnh của container vận chuyển hàng bị hư hỏng, không đáp ứng điều kiện bảo quản hàng hóa. Ngay trong ngày 25/11, doanh nghiệp đã có công văn về việc xin chuyển đổi hàng hóa từ container bị hư vào container lạnh mới. Để ngăn ngừa tổn thất xảy ra, doanh nghiệp đã đề nghị Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hoa Lư giám sát việc chuyển đổi hàng hóa trên trong khu vực giám sát hải quan và phê duyệt tờ khai sửa.

Tuy nhiên, theo quy định tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC, các chỉ tiêu “số container” và “ngày dự kiến vận chuyển đi” không được phép khai bổ sung sau khi hàng hóa được cơ quan hải quan xác nhận đủ điều kiện vận chuyển đi trên hệ thống (BOA) và trước thời điểm cơ quan hải quan cập nhật thông tin hàng trên hệ thống (BIA). Ngoài ra, Thông tư 39 cũng quy định trường hợp trên không thuộc đối tượng hủy tờ khai vận chuyển độc lập.

Theo Cục Hải quan Bình Phước, hệ thống VINACCS/VCIS hiện nay không có thông tin cảnh báo hoặc cơ chế chặn không cho phép doanh nghiệp khai sửa các chỉ tiêu ngoài các chỉ tiêu quy định tại mục 6.3 Phụ lục 1 Thông tư 39. Theo đó, Cục Hải quan Bình Phước đặt vấn đề về hướng xử lý đối với trường hợp doanh nghiệp vẫn thực hiện truyền sửa các chỉ tiêu “số container” và “ngày dự kiến vận chuyển đi” và tờ khai không thuộc đối tượng hủy.

Cục Hải quan Bình Phước đề xuất cho phép Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hoa Lư thực hiện tiếp nhận và phê duyệt nội dung khai sửa của doanh nghiệp. Chi cục Hoa Lư thực hiện giám sát việc chuyển hàng hóa còn nguyên trạng từ container bị hư sang container lạnh mới trong khu vực giám sát hải quan vừa thực hiện quy trình theo Quyết định 1966/QĐ-TCHQ.

Bên cạnh đó, để có cơ sở thực hiện thống nhất giữa nơi đi và nơi đến đối với các trường hợp tương tự phát sinh, Cục Hải quan Bình Phước kiến nghị Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng Cục Hải quan sớm có hướng dẫn quy trình thực hiện. Đồng thời, Cục Giám sát quản lý về Hải quan cần có ý kiến với Cục Công nghệ thông tin nâng cấp hệ thống VNACCS có khả năng chặn các trường hợp khai sửa đổi với chỉ tiêu không nằm trong các chỉ tiêu thông tin được phép khai bổ sung sau khi hàng hóa được cơ quan hải quan xác nhận đủ điều kiện vận chuyển đi trên Hệ thống (BOA) và trước thời điểm cơ quan hải quan cập nhật thông tin hàng đến trên hệ thống (BIA) theo quy định tại mục mục 6.3 Phụ lục 1 Thông tư 39.

Nguyễn Hiền  ( Theo nguồn báo Hải Quan 14:55 | 02/12/2020)
Link: https://haiquanonline.com.vn/xu-ly-ra-sao-khi-doanh-nghiep-thay-doi-so-container-trong-to-khai-van-chuyen-doc-lap-137935.html
Please contact with us:
PHAM LE TRADING & LOGISTICS COMPANY LIMITED
Kim Pham – Phone: 0917474043
Email: kim.pham@phamle.com.vn / binhvj@gmail.com

 

294 views