Xử lý miễn thuế đối với mặt hàng giống cây trồng nhập khẩu

(HQ Online) – Tổng cục Hải quan vừa đề nghị các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện miễn thuế NK đối với mặt hàng hạt giống rau, hạt giống dưa các loại NK không thuộc Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được.

Ngày 11/6/2020, Tổng cục Hải quan đã có công văn 3864/TCHQ-TXNK gửi các cục hải quan tỉnh, thành phố về việc xử lý thuế đối với mặt hàng giống cây trồng NK. Theo đó, trường hợp mặt hàng hạt giống rau, hạt giống dưa các loại NK không thuộc Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và thuộc Danh mục hoặc tiêu chí được Bộ NN&PTNT xác nhận là giống cây trồng cần thiết NK thì được miễn thuế NK theo quy định tại Khoản 12 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13; Điều 18 Nghị định 134/2016/NĐ-CP. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 30, Điều 31 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

xu ly mien thue doi voi mat hang giong cay trong nhap khau
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngày 2/7/2020, Bộ NN&PTNT có công văn số 4481/BNN-TT xác nhận các loại giống cây trồng thuộc nhóm rau, dưa, bí cần thiết NK để phục vụ sản xuất theo quy định tại Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 và Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Tổng cục Hải quan đề nghị các cục hải quan tỉnh, thành phố căn cứ quy định tại Khoản 12, Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13; Điều 18, Điều 30, 31 Nghị định 134/2016/NĐ-CP; công văn 3864/TCHQ-TXNK và công văn 4481/BNN-TT để xử lý miễn thuế đối với giống cây trồng NK theo quy định.

Trường hợp danh mục các loại giống cây trồng cần thiết NK thuộc nhóm rau, dưa, bí ban hành kèm theo công văn 4481/BNN-TT nêu trên của Bộ NN&PTNT có mã số HS chưa thống nhất với Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính thì đề nghị các cục hải quan tỉnh, thành phố căn cứ danh mục hàng hóa XNK Việt Nam và văn bản hướng dẫn của Tổng cục Hải quan để phân loại, xác định mã số hàng hóa.

Tuấn Kiệt  ( Theo nguồn báo Hải quan 07:58 | 23/07/2020)
Please contact with us:
PHAM LE TRADING & LOGISTICS COMPANY LIMITED
Kim Pham – Phone: 0917474043
Email: kim.pham@phamle.com.vn / binhvj@gmail.com

300 views