Vải không dệt chịu thuế nhập khẩu 12%

Mặt hàng Vải không dệt, không đi từ filament nhân tạo (filament cắt ngắn là xơ staple) phù hợp phân loại vào phân nhóm 5603.9x. (thuế suất thuế NK ưu đãi hiện hành của nhóm hàng này là 12%).

vai khong det chiu thue nk 12
Vải không dệt. Ảnh minh họa.

Tổng cục Hải quan vừa trả lời kiến nghị Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tam Hữu (Công ty) về việc áp dụng phân loại, áp dụng mức thuế mặt hàng Vải không dệt 100% polyester.

Theo Tổng cục Hải quan, trên cơ sở phương pháp phân tích trong công tác giám định mặt hàng dệt, việc nhận biết sản phẩm/vải không dệt từ xơ staple và phân biệt sản phẩm không dệt “từ filament tổng hợp” tại phân nhóm 5603.1x hay “loại khác” tại phân nhóm 5603.9X căn cứ theo “dạng xơ cuối cùng” được hình thành trong cấu trúc của sản phẩm không dệt.

Trường hợp dạng xơ cuối cùng có trong cấu trúc của mẫu là filament (liên tục) thì hàng hóa được phân loại vào nhóm 5603.1x: “- từ filament tổng hợp”. Trường hợp dạng xơ cuối cùng có trong cấu trúc của mẫu không là filament tổng hợp, mà là: xơ staple tổng hợp, xơ cắt ngắn từ filament tổng hợp (cách gọi khác là filament được cắt ngắn), … các loại xơ tự nhiên (như xơ bông, xơ len, tơ tằm, …) thì hàng hóa được phân loại vào nhóm 5603.9x: “- Loại khác” tại Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam và Biểu thuế NK ưu đãi có hiệu lực tại thời điểm nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan cho biết thêm, theo kết quả giám định số 9291/VDM ngày 7/1/2017 của Viện Dệt may, mẫu hàng là “Nguyên liệu tạo vải được đi từ filament nhân tạo, sau đó được xử lý phù hợp để qua chải tạo màng xơ, hình ảnh trên kính hiển vi điện tử cho thấy màng vải không dệt có các đầu filament bị đứt”.

Tại công văn số 25/CV-DM ngày 24/01/2017, Viện Dệt may đã xác định các mẫu hàng đều được sản xuất từ filament cắt ngắn. Nội dung kết quả giám định của Viện dệt may giải thích quy trình tạo vải không dệt của Công ty có dạng xơ cuối cùng là filament cắt ngắn (hay xơ staple) không phải filament liên tục.

Như vậy, bản chất mặt hàng được xác định tại kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 3 tại các Thông báo kết quả phân tích phù hợp với kết luận của Viện Dệt may: mặt hàng là sản phẩm không dệt không đi từ filament nhân tạo (filament cắt ngắn là xơ staple) và phù hợp phân loại vào phân nhóm 5603.9x. (thuế suất thuế NK ưu đãi hiện hành là 12%).

Thu Trang  ( Theo nguồn báo Hải Quan 21:12 | 17/02/2019)

Please contact with us:
PHAM LE TRADING & LOGISTICS COMPANY LIMITED
Kim Pham – Phone: 0917474043
Email: kim.pham@phamle.com.vn / binhvj@gmail.com

366 views