Từ tháng 6, lệnh cấm nhập khẩu máy móc cũ chính thức có hiệu lực

Từ ngày 15/6/2019, Việt Nam cấm nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng trong trường hợp các nước xuất khẩu đã công bố loại bỏ do lạc hậu, chất lượng kém, gây ô nhiễm môi trường, tuổi thiết bị quá 10 năm…


Máy móc, dây chuyền công nghệ quá 10 năm không được nhập khẩu vào Việt Nam. Ảnh: Tổng cục Hải quan

Bắt đầu từ ngày 15/6/2019, Quyết định số 18/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng sẽ chính thức có hiệu lực thi hành.
Quyết định nêu rõ, Việt Nam không cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng trong trường hợp các nước xuất khẩu đã công bố loại bỏ do lạc hậu, chất lượng kém, gây ô nhiễm môi trường, không đáp ứng các yêu cầu về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Các loại máy móc, thiết bị đã qua sử dụng chỉ được phép nhập khẩu khi đáp ứng tiêu chí tuổi thiết bị không quá 10 năm, được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp với quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, thiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Trường hợp không có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến máy móc, thiết bị nhập khẩu, thì máy móc, thiết bị nhập khẩu phải được sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc gia của một trong các nước G7, Hàn Quốc về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

NGUYÊN ĐỨC 01/06/2019 07:07 ( Theo nguồn báo thế giới tiếp thị online)

347 views