Trốn thuế trong lĩnh vực hải quan có thể bị phạt số tiền gấp 3 lần

(HQ Online) – Theo quy định tại Nghị định số 128/2020/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành thì người nộp thuế có hành vi trốn thuế trong lĩnh vực hải quan có tình tiết tăng nặng thì mỗi tình tiết tăng nặng mức phạt tăng lên 0,2 lần nhưng không vượt quá 3 lần số tiền thuế trốn.

Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định rõ các hành vi trốn thuế gồm sử dụng chứng từ, tài liệu không hợp pháp, không đúng với thực tế giao dịch để kê khai thuế; tự ý tẩy xóa, sửa chữa chứng từ dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu; khai sai mã số hàng hóa, thuế suất, mức thuế đối với những mặt hàng đã được Bộ Tài chính, cơ quan hải quan hướng dẫn mã số hàng hóa, thuế suất, mức thuế theo quy định; vi phạm quy định tại các điểm b, c, d khoản 3 Điều 9 của Nghị định này mà cá nhân, tổ chức vi phạm không nộp đủ số tiền thuế phải nộp theo quy định trước thời điểm lập biên bản vi phạm;
4507-10-1314-img-0378
Công chức Chi cục Hải quan Ninh Bình (Cục Hải quan Hà Nam Ninh) kiểm tra hàng hóa NK. Ảnh: H.Nụ

Không kê khai về nguyên liệu, vật tư mua trong nước có thuế XK cấu thành sản phẩm gia công XK; khai sai phần trị giá nguyên liệu, vật tư, linh kiện XK cấu thành sản phẩm gia công làm tăng số tiền thuế được miễn đối với sản phẩm gia công khi NK trở lại Việt Nam;

Sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế, hàng quản lý theo hạn ngạch thuế quan không đúng mục đích mà không khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng với cơ quan hải quan; khai sai về lượng, tên hàng, chủng loại, chất lượng, trị giá, xuất xứ hàng hoá NK từ khu phi thuế quan vào nội địa; không ghi chép trong sổ sách kế toán các khoản thu, chi liên quan đến việc xác điện số tiền thuế phải nộp; bán hàng miễn thuế không đúng đối tượng, định lượng, điều kiện theo quy định của pháp luật; cấu hết với người gửi hàng để NK hàng hoá nhằm mục đích trốn thuế.

Nghị định 128/2020/NĐ-CP cũng nêu rõ, nếu người nộp thuế vi phạm một trong các hành vi trên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị phạt 1 lần số tiền thuế trốn trong trường hợp không có tình tiết tăng nặng. Tuy nhiên, nếu người nộp thuế vi phạm các hành vi trên nhưng có tình tiết tăng nặng thì mỗi tình tiết tăng nặng mức phạt tăng lên 0,2 lần nhưng không vượt quá 3 lần số tiền trốn thuế.

Ngoài các mức xử phạt trên, Nghị định 128/2020/NĐ-CP cũng áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc nộp đủ số tiền thuế trốn đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này. Đồng thời, quy định các hành vi trốn thuế, mức phạt ở điều này sẽ không áp dụng đối với các trường hợp vi phạm quy định tại các Điều 15,16,17,18,19,20,21,22 Nghị định 128/2020/NĐ-CP. Bên cạnh đó, vi phạm quy định c, h khoản 1 Điều 14 mà không có chứng từ để khai bổ sung thì xử phạt theo quy định tại khoản 8, Điều 11 của Nghị định 128/2020/NĐ-CP.

Nụ Bùi  ( Theo nguồn báo hải quan online 15:57 | 23/10/2020)
Link: https://haiquanonline.com.vn/tron-thue-trong-linh-vuc-hai-quan-co-the-bi-phat-so-tien-gap-3-lan-135671.html

Please contact with us:
PHAM LE TRADING & LOGISTICS COMPANY LIMITED
Kim Pham – Phone: 0917474043
Email: kim.pham@phamle.com.vn / binhvj@gmail.com

 

 

240 views