TKV nộp ngân sách nhà nước đạt 6.610 tỷ đồng

AsemconnectVietnam – 6 tháng đầu năm, ước tính toàn Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam nộp ngân sách nhà nước đạt 6.610 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong đó, riêng phần nộp ngân sách tỉnh Quảng Ninh đạt 5.307 tỷ đồng.

Lãnh đạo TKV cho biết, mặc dù khoản thu từ hoạt động xuất nhập khẩu than 6 tháng đầu năm giảm do thực hiện giảm xuất khẩu than theo chủ trương của Chính phủ, song các khoản đóng góp phí, lệ phí, thuế vào ngân sách tăng đã bù cho khoản hụt thu này.

Trong đó, tính riêng 3 loại thuế gồm thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp, và thuế giá trị gia tăng, các đơn vị thành viên của Tập đoàn đã nộp vào ngân sách 2.900 tỷ đồng.

Nguồn: Đầu tư CK

 

1674 views