Thủ tục nhập khẩu thiết bị bay không người lái như thế nào?

(HQ Online) – Cục Hải quan TPHCM vừa có hướng dẫn thủ tục nhập khẩu thiết bị bay không người lái cho Công ty TNHH Real-Time Robotics Việt Nam.

2709-15-hq1909anhbai800-baohaiquan

Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Nghị định 36/2008/NĐ-CP ngày 28/3/2008 của Chính phủ về việc quản lý tàu bay không người lái, các phương tiện bay siêu nhẹ thì “Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, thực hiện thiết kế, sản xuất, thử nghiệm, kinh doanh các loại tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ phải có công vấn đề nghị Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chấp thuận trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định.”

Bên cạnh đó, Khoản 4 Điều 8 Nghị định 69/2018/NĐ-CP quy định: “Việc nhập khẩu hàng hóa có ảnh hưởng trực tiếp đến quốc phòng, an ninh thuộc Danh mục quy định tại Phụ lục IV Nghị định này nhưng không phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh thực hiện theo giấy phép của Bộ Công Thương trên cơ sở ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.”

Về hồ sơ và điều kiện nhập khẩu, Cục Hải quan TPHCM đề nghị doanh nghiệp căn cứ Nghị định 36/2008/NĐ-CP và Nghị định 79/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28/3/2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ để thực hiện.

Lê Thu  (Theo nguồn báo Hải Quan 14:57 | 02/12/2020)
Link: https://haiquanonline.com.vn/thu-tuc-nhap-khau-thiet-bi-bay-khong-nguoi-lai-nhu-the-nao-137934.html

Please contact with us:
PHAM LE TRADING & LOGISTICS COMPANY LIMITED
Kim Pham – Phone: 0917474043
Email: kim.pham@phamle.com.vn / binhvj@gmail.com

 

 

 

362 views