Thịt bò Tây Ban Nha chịu thuế NK 14%

(HQ Online) – Mặt hàng thịt bò Tây Ban Nha được xem xét phân loại tại các nhóm 02.01, 02.02 và 16.02… tùy thuộc vào các cách chế biến tươi, ướp lạnh, đông lạnh…

thit bo tay ban nha chiu thue nk 14
Thịt bò Tây Ban Nha nhập khẩu. Ảnh minh họa.

Đó là trả lời của Tổng cục Hải quan với Công ty CP Thực phẩm Tinh Hoa Toàn cầu về thuế suất nhập khẩu mặt hàng thịt bò Tây Ban Nha.

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, để phân loại chính xác mặt hàng này cần căn cứ Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan; Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính.

Theo đó, mặt hàng thịt bò Tây Ban Nha được xem xét phân loại tại các nhóm 02.01, 02.02 và 16.02… tùy thuộc vào các cách chế biến tươi, ướp lạnh, đông lạnh. Cụ thể:

Trường hợp mặt hàng là thịt bò, loại thịt lọc không xương, tươi hoặc ướp lạnh thì thuộc nhóm 02.01, mã số 0201.30.00 ” – Thịt lọc không xương”, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 14%.

Trường hợp mặt hàng là thịt bò, loại thịt lọc không xương, đông lạnh thì thuộc nhóm 02.02, mã số 0202.30.00 ” – Thịt lọc không xương”, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 14%.

Vì vậy, Công ty căn cứ hàng hóa thực tế nhập khẩu, đối chiếu với các quy định nêu trên để xác định mã số hàng hóa và mức thuế suất thuế nhập khẩu theo đúng quy định.

Thu Trang   (Theo nguồn báo hải quan 18/06/2019)                                                                                                                                                                               

 

410 views