“Tang băng tải” có thuế NK ưu đãi 0%

(HQ Online) – Mặt hàng “tang băng tải” là tang cuốn của băng tải cao su (không phải là puli) có chức năng truyền động hoặc dẫn động băng tải, là bộ phận của băng tải phù hợp phân loại vào mã số 8431.39.90, thuế suất thuế NK ưu đãi 0%.
tang bang tai co thue nk uu dai 0
Tang băng tải.

Tổng cục Hải quan vừa trả lời Cục Hải quan Hà Tĩnh và Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh về vướng mắc phân loại mặt hàng “tang băng tải”(Pulley) NK tại Chi cục Hải quan cảng Vũng Áng.

Theo Tổng cục Hải quan, tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ quy chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, để phân loại mặt hàng này cần căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm và Thông tư số 103/2015/TT- BTC ngày 1/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1/1/2018. Trong đó, tại Chú giải 2 Phần XVI mô tả nhóm 84.83 và 84.31.

Được biết, trên cơ sở kết quả giám định của công ty giám định (do DN mời) đối với mặt hàng khai báo là Puli (tang băng tải) tại nhà máy Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh dưới sự chứng kiến của Chi cục Hải quan cảng Vũng Áng và Chi cục Kiểm tra sau thông quan đã xác định: Mặt hàng “tang băng tải” là tang cuốn của băng tải cao su (không phải là puli) có chức năng truyền động hoặc dẫn động băng tải, là bộ phận của băng tải (loại hoạt động liên tục dùng để vận chuyển nguyên liệu luyện kim trong xưởng lò cao).

Theo đó, mặt hàng phù hợp phân loại vào nhóm 84.31 “Các bộ phận chỉ sử dụng hoặc chủ yếu sử dụng cho các loại máy thuộc các nhóm từ 84.25 đến 84.30″, mã số 8431.39.90 “- – – Loại khác”. Thuế suất thuế NK 0%.

Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp Cục Hải quan Hà Tĩnh không nhất trí với kết quả giám định do DN cung cấp thì lựa chọn tổ chức giám định thứ 3 và căn cứ vào kết quả giám định đó để xác định mã số hàng hóa, xử lý thuế theo quy định của pháp luật.

Thu Trang ( Theo nguồn báo hải quan 07:23 | 20/07/2019)
Công Ty TNHH MTV Thương Mại & Giao Nhận Phạm Lê
Liên lạc: Kim Phạm Tel: 0917474043
Email: kim.pham@phamle.com.vn   / michellepham83vn@gmail.com

355 views