Tai nghe không dây thuộc nhóm 85.17

(HQ Online) – Theo Tổng cục Hải quan, tai nghe không dây sử dụng công nghệ bluetooth phù hợp vào nhóm 85.17.

Căn cứ Thông tư 14/2015/TT-BTC; Danh mục hàng hoá XNK Việt Nam, mặt hàng xem xét là các loại tai nghe nhãn hiệu: Airpods, Beats X, Beats Powerbeats 3 WL, Beats Solo 3 WL, Beats Studio 3 WL, Tổng cục Hải quan cho rằng, các loại tai nghe này là các thiết bị dùng để truyền và nhận tín hiệu âm thanh với các thiết bị điện tử khác như điện thoại, máy tính… thông qua kết nối bluetooth.
tai nghe khong day thuoc nhom 8517
Tai nghe blutooth. Nguồn: Internet

Các mặt hàng trên phù hợp phân loại thuộc nhóm 85.17 “bộ điện thoại, kể cả điện thoại cho mạng di động tế bào hoặc mạng không dây khác; thiết bị khác để truyền hoặc nhận tiếng, hình ảnh hoặc dữ liệu khác, kể cả các thiết bị viễn thông nối mạng hữu tuyến hoặc không dây (như loại sử dụng trong mạng nội bộ hoặc mạng diện rộng), trừ loại thiết bị truyền hoặc thu của nhóm 84.43, 85.25, 85.27 hoặc 85.28”, phân nhóm “-Thiết bị khác để phát hoặc nhận tiếng, hình ảnh hoặc dữ liệu khác, kể cả thiết bị thông tin hữu tuyến hoặc không dây (như loại sử dụng trong mạng nội bộ hoặc mạng diện rộng)”, phân nhóm 8517.62 “—Máy thu, đổi và truyền hoặc tái tạo âm thanh, hình ảnh hoặc dạng dữ liệu khác, kể cả thiết bị chuyển mạch và thiết bị định tuyến”, phân nhóm “— Thiết bị truyền dẫn khác kết hợp với thiết bị thu”, mã số 8517.62.59 “—- Loại khác (theo chú giải 3 Phần XVI).

Đảo Lê  (Theo nguồn báo Hải Quan 09:51 | 05/11/2019)
Please contact with us:
PHAM LE TRADING & LOGISTICS COMPANY LIMITED
Kim Pham – Phone: 0917474043
Email: kim.pham@phamle.com.vn / binhvj@gmail.com

376 views