Quy định mới về nhập khẩu rượu

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 về kinh doanh rượu (Nghị định 105), thay thế Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2017(Nghị định 94). Trong đó có một số điểm mới về nhập khẩu (NK) rượu.

Bãi bỏ quy định nộp chứng từ của thương nhân

Cụ thể, tại điều khoản về việc NK rượu, Nghị định 94 quy định: “Ngoài các chứng từ xuất trình cho cơ quan hải quan khi làm thủ tục NK theo quy định, thương nhân NK phải xuất trình thêm Giấy chỉ định hoặc ủy quyền là phân phối, nhà NKcủa chính hãng sản xuất, kinh doanh hoặc hợp đồng đại lý của hãng sản xuất, kinh doanh mặt hàng đó”.

Tuy nhiên, điều khoản này đã bị bãi bỏ tại Nghị định 105. Như vậy, theo quy định mới, thương nhân NK rượu khi làm thủ tục sẽ không phải xuất trình thêm “Giấy chỉ định hoặc ủy quyền là phân phối, nhà NK của chính hãng sản xuất, kinh doanh hoặc hợp đồng đại lý của hãng sản xuất, kinh doanh mặt hàng đó”.

Quy định mới về NK rượu để thực hiện thủ tục cấp chứng từ

Nghị định 105 có điều khoản quy định mới về việc NK rượu để thực hiện thủ tục cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Theo đó, doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp chưa được cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, Giấy phép phân phối rượu, được NK rượu để thực hiện thủ tục cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm với tổng dung tích không quá 03 lít trên một nhãn rượu.

Rượu NK trong trường hợp này không được bán trên thị trường.

Quy định cụ thể, chi tiết hơn

So với Nghị định 94, Nghị định 105 quy định cụ thể, chi tiết, dễ hiểu hơn về NK rượu.

Cụ thể, theo quy định tại Nghị định 105, chỉ doanh nghiệp có “Giấy phép phân phối rượu” mới được phép NK rượu và doanh nghiệp đó phải chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm của rượu NK.

Trong trường hợp NK rượu bán thành phẩm, doanh nghiệp chỉ được bán cho doanh nghiệp có “Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp”. Doanh nghiệp có “Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp” được phép NK hoặc ủy thác NK rượu bán thành phẩm để sản xuất rượu thành phẩm.

Bên cạnh đó, rượu NK phải đáp ứng các điều kiện theo quy định, gồm:

- Rượu NK phải ghi nhãn hàng hóa và dán tem rượu theo quy định.

- Rượu NK phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) trước khi NK.

- Rượu nhập khẩu phải đáp ứng các quy định kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm NK.

- Rượu chỉ được NK vào Việt Nam qua các cửa khẩu quốc tế.

Nghị định 105 không áp dụng đối với hoạt động xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh rượu; NK rượu để kinh doanh tại cửa hàng miễn thuế; NK rượu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan, mua bán rượu giữa các khu phthuế quan; hoạt động kinh doanh rượu tại khu phi thuế quan, hoạt động gửi kho ngoại quan.Trường hợp  rượu NK là hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu trong, định mức được miễn thuế; xét miễn thuế, không chịu thuế cũng không áp dụng Nghị định này.

 Theo nguồn Hải Quan Việt Nam

782 views