Phân loại tủ lạnh, tủ đông dùng trong y tế

(HQ Online) – Cùng là mặt hàng để trữ lạnh dùng trong ý tế, nhưng mặt hàng tủ lạnh âm sâu dùng để chứa mẫu tế bào sẽ có mã HS và mức thuế suất khác với mặt hàng tủ lạnh duy trì nhiệt độ ở 4 độ C để trữ vắc xin.

phan loai tu lanh tu dong dung trong y te
Tủ trữ vắc xin.

Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn Cục Hải quan Hải Phòng về vướng mắc phân loại mã HS mặt hàng tủ lạnh, tủ đông dùng trong y tế.

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, để phân loại chính xác mặt hàng này cần căn cứ Nghị định 36/2016/NĐ-CP quy định về quản lý trang thiết bị y tế và Nghị định 169/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 36/2016/NĐ-CP.

Đặc biệt, căn cứ Thông tư 42/2016/TT-BYT ngày 15/11/2016 của Bộ Y tế quy định việc thừa nhận kết quả phân loại trang thiết bị y tế.

Cùng với đó là các quy định về phân loại hàng hóa tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm và Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 65/2017/TT-BTC.

Tham khảo TCVN 7828:2016 với mặt hàng tủ mát, tủ lạnh, tủ đông- hiệu suất năng lượng.

Theo đó, Tổng cục Hải quan cho biết, mặt hàng tủ lạnh âm sâu để chứa mẫu tế bào, dung môi R- 507, dùng trong y tế, dung tích 310 lít, có nhiệt độ làm lạnh từ -30 độ C đến -40 độ C thuộc nhóm 8418, phân nhóm 8418.40 – Tủ kết đông, loại cửa trước, dung tích không quá 900 lít, mã số chi tiết 8418.40.90, thuế suất thuế NK ưu đãi 20%.

Mặt hàng tủ trữ vắc xin, dung môi làm lạnh R600a, dung tích 121 lít, duy trì nhiệt độ ở 4 độ C để trữ vắc xin, đủ điều kiện phân loại vào trang thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định 169/2018/NĐ-CP và Thông tư 42/2016/TT-BYT thì phân loại là trang thiết bị y tế thuộc nhóm nhóm 8418, phân nhóm 8418.50 “– loại khác”, mã số chi tiết 8418.50.91 “- – – phù hợp dùng trong y tế, phẫu thuật hoặc phòng thí nghiệm”, thuế suất thuế NK ưu đãi 5%.
Thu Trang  (Theo nguồn báo Hải Quan  15:20 | 10/08/2019)
Contact : Công Ty TNHH MTV Thương Mại và Giao Nhận Phạm Lê.
Kim Phạm – Phone: 0917474043
Email”: kim.pham@phamle.com.vn/ binhvj@gmail.com

344 views