Phân loại linh kiện NK của đầu video mạng theo chức năng chính

(HQ Online) – Trường hợp chức năng chính của hàng hóa tại thời điểm NK là đầu ghi video mạng thì phân loại các linh kiện NK vào nhóm 85.21. Trường hợp chức năng chính của các hàng hóa tại thời điểm NK là máy chủ thì phân loại các linh kiện NK vào nhóm 84.71.

phan loai linh kien nk cua dau video mang theo chuc nang chinh
Ảnh minh họa.

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, để phân loại chính xác một mặt hàng cần căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa XK, NK; căn cứ Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính.

Đặc biệt, cần căn cứ quy tắc 2a trong 6 quy tắc tổng quát ban hành kèm theo Thông tư 65/2017/TT-BTC.

Được biết, trên cơ sở giám định của Trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại Thông báo giám định số 004/N5.18/TĐ ngày 16/4/2018, các linh kiện NK có thể lắp ráp đồng bộ với nhau, khi được lắp ráp thêm ô đĩa cứng và cài đặt phần mềm phù hợp có thể tạo thành Đầu ghi vi deo mạng hoặc máy chủ.

Theo đó, Tổng cục Hải quan cho biết, với các quy định trên, linh kiện NK đã có đặc trưng cơ bản của hàng hóa ở dạng hoàn chỉnh nên phù hợp áp dụng quy tắc 2a, phân loại các linh kiện NK theo đầu video mạng hoặc máy chủ.

Vì vậy, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP.HCM căn cứ thực tế hàng hóa tại thời điểm NK, đối chiếu với quy định hiện hành để xác định chức năng chính và phân loại cho hàng hóa, cụ thể:

Trường hợp chức năng chính của hàng hóa tại thời điểm NK là đầu ghi vi deo mạng thì phân loại các linh kiện NK vào nhóm 85.21.

Trường hợp chức năng chính của các hàng hóa tại thời điểm NK là máy chủ thì phân loại các linh kiện NK vào nhóm 84.71.

Thu Trang   (theo nguồn báo hải quan)                                                                                                                                                                               

322 views