Phân loại hóa chất Polyol Blend theo mục đích sử dụng

(HQ Online) – Tổng cục Hải quan vừa trả lời Công ty TNHH Sanex Marketing Việt Nam về việc phân loại 2 mặt hàng có tên khai báo “Polyol Blend Sanex RG 4000” và “Polyol Blend Sanex RG 3051”.

phan loai hoa chat polyol blend theo muc dich su dung
Mặt hàng Polyol Blend.

Hướng dẫn phân loại hàng hóa, theo Tổng cục Hải quan để phân loại chính xác mặt hàng này cần căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm và Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Bên cạnh đó, căn cứ kết quả phân tích tại Thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa số 1157/TB-KĐ3 ngày 20/6/2018 của Chi cục Kiểm định hải quan 3, đồng thời trên cơ sở tham khảo Chú giải chi tiết HS nhóm 34.02 và nhóm 38.24.

Theo đó, hai mặt hàng “Polyol Blend Sanex RG 4000” và “Polyol Blend Sanex RG 3051” có bản chất là hỗn hợp hóa chất chính gồm hợp chất polyol đã trộn sẵn với HCFC, dung dịch 0,5% trong nước làm giảm sức căng bề mặt xuống dưới 45 mN/m, dạng nonionic, chưa đóng gói bán lẻ, dạng lỏng, được phân loại như sau:

Trường hợp mặt hàng được sử dụng với mục đích mà ở đó đặc tính hoạt động bề mặt là công dụng chính (ví dụ mặt hàng dùng để sản xuất, chất tẩy rửa, chất phân tán, nhũ hóa, chế phẩm làm sạch …) thì phù hợp phân loại vào phân nhóm 3402.90;

Trường hợp mặt hàng được sử dụng với mục đích không liên quan đến chức năng hoạt động bề mặt hoặc chức năng hoạt động bề mặt chỉ là phụ hoặc không được yêu cầu so với công dụng chính của hàng hóa (ví dụ mặt hàng được sử dụng với vai trò chất tham gia phản ứng với isocyanate, để sản xuất mút xốp (polyurethan foam)), thì bị loại trừ khỏi nhóm 34.02. Khi đó, mặt hàng có chứa HCFC nên phù hợp phân loại vào nhóm 38.24 “Chất gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phẩm chứa hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”, phân nhóm 3824.7x “- Hỗn hợp chứa các dẫn xuất halogen hóa của metan, etan hoặc propan”.
Thu Trang ( Theo nguồn báo hải quan 09:55 | 29/06/2019)

322 views