Phấn đấu thực hiện kết nối 61 thủ tục hành chính mới trên Cơ chế một cửa quốc gia

Chiều ngày 31/7, Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899) đã có buổi họp đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 về triển khai NSW, ASW, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành và tạo thuận lợi thương mại. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng bày tỏ quyết tâm trong việc tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành phấn đấu thực hiện kết nối mới 61 thủ tục mới theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Phấn đấu thực hiện kết nối 61 thủ tục hành chính mới trên Cơ chế một cửa quốc gia
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi họp đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 về triển khai NSW, ASW, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành và tạo thuận lợi thương mại.

Báo cáo tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã nêu bật kết quả kết nối NSW đạt được trong thời gian qua và bày tỏ quyết tâm trong việc tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành phấn đấu thực hiện kết nối mới 61 thủ tục mới theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
 Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị.

Người đứng đầu ngành Tài chính cho biết, tính đến ngày 10/7/2019, đã có 174 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành kết nối NSW, với trên 2,3 triệu hồ sơ, của khoảng 31.000 doanh nghiệp (DN). Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2019, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành xây dựng mới và hoàn thành công tác kết nối đối với 3 thủ tục hành chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 4 thủ tục hành chính của Bộ Y tế; 3 thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông; xây dựng mới và đang trong quá trình kiểm thử 7 thủ tục hành chính của Bộ Y tế. Đồng thời, điều chỉnh hệ thống để triển khai mở rộng 3 thủ tục của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao nỗ lực của Bộ Tài chính và ghi nhận kết quả thực hiện NSW và đơn giản thủ tục kiểm tra chuyên ngành mà các bộ, ngành đạt được trong thời gian qua.

Cụ thể, việc thực hiện đơn giản thủ tục kiểm tra chuyên ngành đã đạt được kết quả tích cực cả trên chất lượng sửa đổi, bổ sung văn bản và tổ chức thực hiện. Tình trạng 1 mặt hàng nhiều bộ, ngành kiểm tra, 1 mặt hàng do nhiều cơ quan trong 1 bộ, ngành kiểm tra, ban hành danh mục hàng hóa nhưng không có mã số hàng hóa đã được khắc phục. Tính đến 15/6, các bộ, ngành đã sửa đổi, bổ sung văn bản đạt 97% so với mục tiêu Chính phủ đề ra, trong đó có 10/13 bộ, ngành đạt 100%…

“Năm 2020, Việt Nam đảm nhận vị trí Chủ tịch ASEAN, do đó việc hoàn thành mục tiêu kết nối 61 thủ tục mới tham gia Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và Cơ chế một cửa ASEAN (ASW) là mục tiêu cấp bách”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo các bộ, ngành tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ rà soát quy trình thủ tục, phát triển hệ thống công nghệ thông tin và các giải pháp liên quan nhằm hoàn thành đúng mục tiêu triển khai 61 thủ tục trên Cơ chế một cửa quốc gia; tiếp tục triển khai công tác cải cách với hàng hóa xuất nhập khẩu theo tinh thần vừa tạo thuận lợi thương mại nhưng tăng cường chống gian lận thương mại, bám sát nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 824/QĐ-TTg 2019 về phê duyệt đề án Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tin tưởng giao hàng loạt nhiệm vụ quan trọng cho Bộ Tài chính. Cụ thể, Bộ Tài chính chủ trì việc hoàn thiện Nghị định quy định về thủ tục hành chính theo NSW, sớm trình Chính phủ trong tháng 8/2019; tiếp tục xây dựng về việc kết nối và chia sẻ thông tin giữa cơ quan Chính phủ và các bên liên quan thông qua NSW trong lĩnh vực XNK, xuất nhập cảnh theo Quyết định 1245/QĐ-TTg; khẩn trương xây dựng đề án bảo lãnh thông quan trong năm 2019, kịp trình Chính phủ trong năm 2020…; thực hiện xây dựng hoàn thiện đề án công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả NSW theo hướng xử lý tập trung…

Đề cập đến thông tin trên báo chí mới đây về việc sản phẩm ván dăm, máy bơm sản xuất ở Trung Quốc tẩy tem và dán nhãn Việt Nam, Phó Thủ tướng yêu cầu: Hải quan là cơ quan kiểm tra phải chốt chặt. Các bộ, ngành cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan thường trực là Tổng cục Hải quan trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và kiểm tra chuyên ngành, đặc biệt là các nội dung liên quan đến kiểm tra nhà nước về hải quan, để các văn bản đi vào cuộc sống, tránh tình trạng văn bản chồng chéo, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước.

“Phát hiện và xử lý nghiêm một số vụ để làm gương, nhưng cũng phải đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật… Tổng cục trưởng đã nói sẽ sớm có kết luận về vấn đề này, cần phối hợp với các Bộ Công Thương, Bộ Công an và các bộ khác, có kết luận, đừng để kéo dài”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng nhắc lại tinh thần chống gian lận thương mại nhưng không được ảnh hưởng đến đầu tư, kinh doanh và các quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp. Nếu có vướng mắc phải sớm kết luận đúng sai.

Việt Hoàng ( Theo nguồn Báo Tạp Chí Tài Chính 09:44 01/08/2019)
Contact : Công Ty TNHH MTV Thương Mại & Giao Nhận Phạm Lê.
Kim Phạm – Phone: 0917474043
Email: kim.pham@phamle.com.vn/ binhvj@gmail.com

 

334 views