Những trường hợp miễn kiểm tra trước khi thông quan

(HQ Online) – Theo quy định của Nghị định 85/2019/NĐ-CP quy định thực hiện thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK (gọi tắt là Nghị định Một cửa) vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành thì 7 trường hợp được miễn kiểm tra trước khi thông quan.

Theo đó, ngoài áp dụng theo các quy định chuyên ngành, Điều ước quốc tế, Nhà nước áp dụng miễn kiểm tra về an toàn thực phẩm trước khi thông quan với 4 trường hợp cụ thể.

Theo đó, các trường hợp được miễn kiểm tra gồm: trường hợp hàng hóa NK gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh có trị giá hải quan được miễn thuế; hàng hóa NK trong danh mục và định lượng miễn thuế phục vụ cho công tác, sinh hoạt của tổ chức được miễn trừ ngoại giao; hàng hóa XNK tại chỗ và trường hợp hành lý của người nhập cảnh trong định mức miễn thuế.
nhung truong hop mien kiem tra truoc khi thong quan
7 trường hợp được miễn kiểm tra trước khi thông quan được quy định chi tiết tại Nghị định Một cửa. Ảnh: H.Nụ

Bên cạnh đó, Nhà nước còn miễn kiểm tra về chất lượng hàng hóa trước khi thông quan đối với 3 trường hợp sau: Hàng hóa NK gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh có trị giá hải quan được miễn thuế; hàng hóa tạm NK để bán tại cửa hàng miễn thuế và trường hợp hàng hóa XNK tại chỗ.

Tuy nhiên, Nghị định Một cửa cũng nêu rõ các loại hàng hóa nói trên không được miễn kiểm tra nếu, các cán bộ quản lý ngành, lĩnh vực cảnh báo về an toàn thực phẩm, lây lan bệnh dịch, gây nguy hại cho sức khỏe con người, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, nguy hại cho kinh tế, an ninh quốc gia. Hoặc có văn bản dừng áp dụng chế độ miễn kiểm tra chuyên ngành trước thông quan.

Được biết, việc miễn kiểm tra an toàn thực phẩm được thực hiện theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm (Điều 13). Việc miễn kiểm tra nhà nước về chất lượng thực hiện theo quy định tại Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 (Khoản 7 Điều 1) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Tuy nhiên, quy định về miễn kiểm tra tại các văn bản này còn thiếu so với yêu cầu của thực tiễn (chưa điều chỉnh cho một số loại hình, trường hợp nhập khẩu tương tự), còn có nội dung chưa rõ dẫn đến vướng mắc khi thực hiện. Bên cạnh đó quy định về mức miễn kiểm tra chuyên ngành đối với hành lý của người nhập cảnh tại Nghị định 15/2015/NĐ-CP, Nghị định 74/2018/NĐ-CP và Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 có nội dung không thống nhất.

Do đó, để thống nhất việc miễn kiểm tra chuyên ngành, đồng bộ quy định tại các văn bản nêu trên, minh bạch trong việc áp dụng, Điều 22 của Nghị định Một cửa đã điều chỉnh các trường hợp miễn kiểm tra chuyên ngành.
Đảo Lê  ( Theo nguồn báo Hải Quan 10:33 | 20/11/2019)
Link: https://haiquanonline.com.vn/nhung-truong-hop-mien-kiem-tra-truoc-khi-thong-quan-115545.html
Please contact with us:
PHAM LE TRADING & LOGISTICS COMPANY LIMITED
Kim Pham – Phone: 0917474043
Email: kim.pham@phamle.com.vn / binhvj@gmail.com

634 views