Nhiều câu hỏi cần giải đáp khi kiểm soát thực phẩm nhập khẩu phòng Covid-19

(HQ Online) – Bộ Y tế có công văn về việc thực hiện các biện pháp chặt chẽ đối với thực phẩm nhập khẩu từ các nước đang có dịch Covid-19, Tổng cục Hải quan cho rằng cần làm rõ một số nội dung để hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất.

 

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Cụ thể liên quan đến việc lấy mẫu bao bì thực phẩm để thực hiện việc xét nghiệm vi rút Sars-CoV2 theo nội dung tại điểm 2 công văn số 6487/BYT-ATTP, Tổng cục Hải quan cho rằng cần làm rõ việc thực phẩm phải lấy mẫu trên bao bì để xét nghiệm Sars-Cov2 là toàn bộ sản phẩm thực phẩm bao gồm thực phẩm đã qua chế biến và thực phẩm đông lạnh hay chỉ là thực phẩm đông lạnh?

Riêng đối với thực phẩm đông lạnh, Bộ Y tế cần xem xét quy định rõ cơ quan kiểm tra lấy mẫu tại cảng nhập khẩu hay tại cơ sở sản xuất. Tổng cục Hải quan cho rằng nếu có thể được thì cho lấy mẫu tại cơ sở sản xuất trước khi hàng hóa được nhập kho.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng cần làm rõ việc cơ quan nào tiến hành lấy mẫu bao bì thực phẩm để xét nghiệm vi rút Sars-CoV2?

Doanh nghiệp có phải nộp/ xuất trình Kết quả xét nghiệm vi rút Sars Cov2 cho cơ quan Hải quan để thông quan hàng hóa hay không?

Đối với việc lấy mẫu bao bì thực phẩm để xét nghiệm vi rút Sars-Cov2, cơ quan Hải quan sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để thực hiện (áp dụng đối với các sản phẩm được Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể).

N.Linh  ( Theo nguồn báo hải quan online 10:41 | 15/12/2020)
Link:  https://haiquanonline.com.vn/nhieu-cau-hoi-can-giai-dap-khi-kiem-soat-thuc-pham-nhap-khau-phong-covid-19-138641.html
Please contact with us:
PHAM LE TRADING & LOGISTICS COMPANY LIMITED
Kim Pham – Phone: 0917474043
Email: kim.pham@phamle.com.vn / binhvj@gmail.com

 

247 views