Nâng cao chất lượng Kiểm tra sau thông quan với STQ02

(HQ Online) – Cục Kiểm tra sau thông quan đang phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan khẩn trương hoàn thiện để sớm đưa vào vận hành chính thức Hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp phục vụ Kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) và Quản lý rủi ro (QLRR)- STQ02 trước khi đưa vào áp dụng chính thức. Hệ thống mới được kỳ vọng sẽ nâng cao hơn nữa chất lượng công tác KTSTQ để đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý hải quan hiện đại trong thời gian tới.

 

Ngày 10/12/2020, Cục Kiểm tra sau thông quan tổ chức Hội nghị trực tuyến với các cục hải quan địa phương để kiểm tra tiến độ việc vận hành thử nghiệm Hệ thống STQ02.  	Ảnh: T.Bình

Ngày 10/12/2020, Cục Kiểm tra sau thông quan tổ chức Hội nghị trực tuyến với các cục hải quan địa phương để kiểm tra tiến độ việc vận hành thử nghiệm Hệ thống STQ02. Ảnh: T.Bình

STQ01 không còn phù hợp

Theo Cục KTSTQ, sau một thời gian chính thức vận hành, khai thác và ứng dụng Hệ thống STQ01 bước đầu đã mang lại hiệu quả nhất định.

Tuy nhiên, trước yêu cầu quản lý trong tình hình mới, Hệ thống STQ01 đã cũ, các chức năng hoạt động không ổn định, hoặc hoạt động thiếu chính xác; nhiều tiêu chí cập nhật còn rườm rà, thừa, không cần thiết, khi cập nhật mất nhiều thời gian.

Đặc biệt, Hệ thống STQ01 không còn tương thích, không kết nối được với các cơ sở dữ liệu khác của Ngành, do các hệ thống khác đã có nhiều nâng cấp (hệ thống STQ01 hiện tại chỉ dùng để kiểm tra các đề xuất KTSTQ trùng lắp giữa các đơn vị, tuy nhiên chức năng này hiện đang hoạt động không hiệu quả).

Do đó, Hệ thống STQ01 chưa đáp ứng được chức năng quản lý của công tác KTSTQ. Đơn cử như: các tiêu chí cập nhật từ khâu đề xuất thu thập thông tin đến kết quả KTSTQ chưa phù hợp với quy định hiện hành, đồng thời cũng chưa đáp ứng được yêu cầu về mặt phân tích, chỉ đạo, điều hành công tác KTSTQ. Hay, Hệ thống báo cáo không còn hoạt động hoặc hoạt động được nhưng thiếu chính xác, do đó Hệ thống không có số liệu phục vụ cho công tác quản lý điều hành phục vụ công tác KTSTQ.

Mặt khác, Hệ thống không tích hợp được một số thông tin cần thiết phục vụ phân tích, đánh giá rủi ro để quyết định KTSTQ; các tiêu chí cập nhật thông tin về hồ sơ doanh nghiệp phục vụ công tác quản lý rủi ro, lựa chọn đối tượng KTSTQ chưa được xây dựng…

Xây dựng bức tranh tổng thể về doanh nghiệp XNK

Cục trưởng Cục KTSTQ Nguyễn Tiến Lộc cho biết, trước những hạn chế của STQ01 và để đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác KTSTQ trong tình hình mới, đơn vị đã tập trung nguồn lực và phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan để nâng cấp Hệ thống (Hệ thống STQ02-PV).

Việc nâng cấp Hệ thống STQ01, trong đó có bổ sung một số chức năng mới để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, phù hợp với mô hình KTSTQ hiện hành, khắc phục các hạn chế tồn tại của hệ thống.

Theo đó, Hệ thống STQ02 đảm bảo kết nối, trao đổi thông tin với Hệ thống VNACCS/VCIS và các hệ thống vệ tinh, các cơ sở dữ liệu hiện hành của Ngành.

Đảm bảo thu thập thông tin về hồ sơ doanh nghiệp, hồ sơ hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp phục vụ hoạt động KTSTQ nhằm phân loại rủi ro về hồ sơ; doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu để xác định đối tượng KTSTQ hoặc phân loại doanh nghiệp vào diện theo dõi, chưa kiểm tra. Đặc biệt, với Hệ thống mới sẽ giúp xây dựng bức tranh tổng quát về hoạt động XNK của doanh nghiệp.

Đồng thời, STQ 02 sẽ áp dụng QLRR và ứng dụng Công nghệ thông tin trên cơ sở các tiêu chí để tự động phân loại, xác định đối tượng KTSTQ cho toàn lực lượng và đáp ứng yêu cầu quản lý của cơ quan Hải quan và phù hợp với quy định pháp luật.

Hệ thống mới được kỳ vọng đảm bảo yêu cầu quản lý công tác KTSTQ từ khâu thu thập thông tin cho đến khi kết thúc KTSTQ; đảm bảo quản lý việc lựa chọn đối tượng kiểm tra và thời gian thực hiện kiểm tra tránh trùng lặp, chồng chéo giữa các đơn vị. Kết quả KTSTQ được quản lý một cách đảm bảo theo hướng cập nhật đầy đủ, chính xác nội dung các cuộc KTSTQ đã thực hiện để phục vụ công tác quản lý, điều hành của Tổng cục Hải quan.

Hệ thống STQ02 cũng đưa ra được các hỗ trợ thống kê báo cáo dần thay thế cách thức báo cáo thủ công và phù hợp với yêu cầu quản lý như phục vụ công tác thống kê, báo cáo, phân tích, đánh giá phân loại…

Để đáp ứng được các mục tiêu nêu trên, yêu cầu đặt ra đối với Hệ thống STQ02 là: đáp ứng yêu cầu quản lý phù hợp với quy định của Luật Quản lý Thuế, Luật Hải quan; đáp ứng được yêu cầu nghiệp vụ của hoạt động KTSTQ trong môi trường hải quan điện tử…; đáp ứng được yêu cầu kết nối, khai thác, cập nhật trực tuyến, trao đổi thông tin với các hệ thống thông tin nghiệp vụ của Ngành…

Cục KTSTQ đang tích cực thực hiện các nội dung việc liên quan đến hoàn thiện và sớm đưa vào áp dụng chính thức Hệ thống STQ02.

Đến hết tháng 11/2020, toàn ngành Hải quan đã thực hiện 1.395 cuộc kiểm tra, trong đó có 416 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 979 cuộc tại trụ sở cơ quan Hải quan.Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 993,6 tỷ đồng, đã thực thu vào ngân sách nhà nước số tiền là 941,16 tỷ đồng.Trong đó, riêng Cục KTSTQ thu nộp ngân sách hơn 524 tỷ đồng, chiếm gần 56% số thu nộp ngân sách của toàn lực lượng.

Thái Bình  ( Theo nguồn báo hải quan online 13:40 | 15/12/2020)
Link:  https://haiquanonline.com.vn/nang-cao-chat-luong-kiem-tra-sau-thong-quan-voi-stq02-138603-138603.html
Please contact with us:
PHAM LE TRADING & LOGISTICS COMPANY LIMITED
Kim Pham – Phone: 0917474043
Email: kim.pham@phamle.com.vn / binhvj@gmail.com

 

251 views