Máy thở phục vụ phòng, chống Covid-19 có được hưởng chính sách ưu đãi thuế?

(HQ Online) – Đó là thắc mắc của Công ty TNHH Văn Lang HealthCare nêu tại công văn số 18/CV-VLH xin hỗ trợ xác nhận 2.000 máy thở Eliciae MV20 NK để viện trợ nhân đạo cho Chính phủ, Bộ Y tế phòng chống dịch Covid-19.

Tổng cục Hải quan cho biết, máy thở viện trợ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 thuộc đối tượng không chịu thuế NK nhưng lại thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.
Lịch sử lâu dài đáng ngạc nhiên của máy thở | Vinmec
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Liên quan đến thuế NK, theo Tổng cục Hải quan, căn cứ Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế XK, Biểu thuế NK ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế NK ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP thì máy thở thuộc mã hàng 9019.20.00 “Máy trị liệu bằng ozon, bằng oxy, bằng xông, máy hô hấp nhân tạo hoặc máy hô hấp trị liệu khác” và mã hàng 9020.20.00 “Thiết bị thở khác” có thuế suất thuế NK ưu đãi là 0%.

Liên quan đến chính sách thuế GTGT, Tổng cục Hải quan cho biết, tại khoản 19, Điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008 thì “Hàng hóa NK trong trường hợp viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại; quà tặng cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; quà biếu, quà tặng cho cá nhân tại Việt Nam theo mức quy định của Chính phủ… Hàng hóa, dịch vụ bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế để viện trợ nhân đạo, viên trợ không hoàn lại cho Việt Nam” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Cũng tại khoản 9 Điều 3 Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế GTGT thì: “Hàng hóa NK quy định tại khoản 19 Điều 5 Luật Thuế GTGT được quy định cụ thể như sau: a) Đối với hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại NK phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tuy nhiên, căn cứ các quy định về hàng hóa viện trợ tại Nghị định 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ quy định về viện trợ phi chính phủ nước ngoài (thay thế bởi Nghị định 80/2020/NĐ-CP ngày 8/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 17/9/2020), Nghị định 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài, Nghị định 50/2020/NĐ-CP ngày 20/4/2020 quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai thì các nghị định này có phạm vi điều chỉnh về việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng đối với các khoản viện trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài cho cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam.

Ngoài ra, theo khoản 19 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013, thì hàng hóa NK trong trường hợp viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại và phải được Bộ Tài chính hoặc Sở Tài chính xác nhận.

Khoản 8 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định: “Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như: các loại máy soi, chiếu, chụp dùng để khám, chữa bệnh; các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng để mổ, điều trị vết thương, ô tô cứu thương; dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, dụng cụ truyền máu; bơm kim tiêm; dụng cụ phòng tránh thai và các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác theo xác nhận của Bộ Y tế” có thuế suất 5%.

Do đó, dựa vào các quy định nêu trên, Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, trường hợp Công ty TNHH Văn Lang Healthcare NK 2.000 máy thở Eliciae MV20 từ nước ngoài đã làm thủ tục NK, sau đó, viện trợ không hoàn lại cho Chính phủ Việt Nam (thuộc viện trợ trong nước) không thuộc các trường hợp NK hàng hóa viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của nước ngoài cho Việt Nam và không thuộc các trường hợp được Bộ Tài chính hoặc Sở Tài chính xác nhận hàng viện trợ. Do đó, hàng hóa NK của công ty không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại khoản 19 Điều 5 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH11; khoản 9 Điều 3 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP và khoản 19 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

Tổng cục Hải quan cho biết thêm, nếu mặt hàng máy thở NK của công ty được Bộ Y tế xác nhận là các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế theo quy định tại Thông tư 26/2015/TT-BTC thì công ty nộp thuế GTGT với mức thuế suất thuế GTGT là 5%. Trường hợp không có xác nhận của Bộ Y tế thì áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 10%.

Về chính sách quản lý mặt hàng, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty TNHH Văn Lang Healthcare thực hiện theo quy định tại Nghị định 36/2016/NĐ- CP của Chính phủ quy định về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định 169/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 36/2016/NĐ-CP, Nghị định số 03/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 36/2016/NĐ-CP và Nghị định 169/2018/NĐ-CP.
Tuấn Kiệt  ( Theo nguồn báo Hải Quan 16:25 | 25/08/2020)
Link: https://haiquanonline.com.vn/may-tho-phuc-vu-phong-chong-covid-19-co-duoc-huong-chinh-sach-uu-dai-thue-132428.html
Please contact with us:
PHAM LE TRADING & LOGISTICS COMPANY LIMITED
Kim Pham – Phone: 0917474043
Email: kim.pham@phamle.com.vn / binhvj@gmail.com

223 views