Máy móc thiết bị của DN chế xuất bị tính thuế thế nào khi chuyển đổi loại hình DN?

(HQ Online) – Trong quá trình làm thủ tục cho doanh nghiệp, Cục Hải quan Đồng Nai gặp vướng mắc liên quan đến hướng dẫn chính sách thuế và thủ tục hải quan đối với trường hợp doanh nghiệp chế xuất chuyển đổi sang doanh nghiệp không hưởng chính sách doanh nghiệp chế xuất.

may moc thiet bi cua doanh nghiep che xuat bi tinh thue the nao khi chuyen doi loai hinh doanh nghiep
Công chức Hải quan Đồng Nai hướng dẫn thủ tục cho DN. Ảnh: N.Hiền

Cụ thể, Công ty TNHH Công nghệ Ắc quy Heng Li Việt Nam – KCN Nhơn Trạch, trước đây là doanh nghiệp chế xuất, có mua máy móc thiết bị từ nội địa để phục vụ sản xuất của doanh nghiệp và đã làm thủ tục hải quan theo  loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ: Doanh nghiệp nội địa xuất khẩu máy móc thiết bị vào doanh nghiệp chế xuất (khu phi thuế quan) theo loại hình tờ khai B11 (xuất kinh doanh); doanh nghiệp chế xuất mở tờ khai nhập khẩu đối ứng A12. Nay công ty Công ty Ác quy Heng Li Việt Nam chuyển đổi thành doanh nghiệp không hưởng chính sách doanh nghiệp chế xuất (doanh nghiệp khu công nghiệp).

Theo quy định của Nghị định 134/2016/NĐ-CP, hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào doanh nghiệp chế xuất thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu; hàng hóa nhập khẩu từ doanh nghiệp chế xuất vào thị trường trong nước thuộc đối tượng chịu thuế nhập khẩu.

Thông tư 219/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng, cũng quy định, hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài hoặc vào khu phi thuế quan được áp dụng mức thuế GTGT 0%.

Thông tư 38/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC quy định hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào phục vụ hoạt động của doanh nghiệp chế xuất thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu, nhưng khi chuyển đổi từ doanh nghiệp chế xuất sang doanh nghiệp không được hưởng ưu đãi chế xuất thì hàn hóa thuộc đối tượng chịu thuế nhập khẩu và phải chuyển mục đích sử dụng để nộp thuế.

Căn cứ các quy định nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai nhận định, Công ty Công nghệ Ắc quy Heng Li trước đây là doanh nghiệp chế xuất mua máy móc thiết bị từ nội địa và đã làm thủ tục hải quan: Doanh nghiệp nội địa xuất khẩu máy móc thiết bị vào doanh nghiệp chế xuất (khu phi thuế quan) theo loại hình tờ khai B11 (xuất kinh doanh) thuộc đối tượng chịu thuế xuất  khẩu; doanh nghiệp chế xuất mở tờ khai nhập khẩu đối ứng A12 (không áp dụng chính sách thuế).

Nay Công ty Công nghệ Ắc quy Heng Li chuyển đổi thành doanh nghiệp không hưởng chính sách doanh nghiệp chế xuất thì số máy móc thiết bị mua bán nội địa còn tồn kho này được xem như không xuất khẩu sẽ không được áp dụng thuế GTGT 0%, công ty phải nộp thuế GTGT từ thời điểm chuyển đổi doanh nghiệp như hàng hóa mua bán nội địa giữa hai doanh nghiệp trong nước.

Đồng thời, số máy móc thiết bị mua từ nội địa này về bản chất là hàng hóa có nguồn gốc từ nội địa, không phải là hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu chưa nộp thuế, vì nếu là hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài thì khi doanh nghiệp nội địa sở hữu đã phải nộp thuế nhập khẩu, sau đó mới bán lại cho doanh nghiệp chế xuất; trường hợp phải kê khai nộp thuế nhập khẩu sẽ dẫn đến một mặt hàng bị đánh thuế nhập khẩu 2 lần. Do đó, hàng hóa này không phải làm thủ tục hải quan để nộp thuế nhập khẩu khi chuyển đối doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư 38 được sửa đối tại Thông tư 39.

Theo đó, Cục Hải quan Đồng Nai đã có văn bản gửi Tổng cục Hải quan đề xuất hướng xử lý đối với vấn đề trên. Cụ thể, trường hợp hàng hóa xuất khẩu từ nội địa vào doanh nghiệp chế xuất theo loại hình kinh doanh, khi doanh nghiệp chế xuất chuyển đổi thành doanh nghiệp không hưởng chính sách doanh nghiệp chế xuất, sẽ phải kê khai nộp thuế GTGT (không phải nộp thuế nhập khẩu) trên tờ khai mới. Tại nội dung thuế nhập khẩu ghi rõ: “Hàng hóa có nguồn gốc từ nội địa”.

Còn với trường hợp hàng hóa xuất khẩu từ nội địa vào doanh nghiệp chế xuất theo loại hình tái xuất, loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu đã được hoàn thuế đầu nhập khẩu hoặc được miễn thuế nguyên liệu cấu thành của sản phẩm tồn kho, thì khi doanh nghiệp chế xuất chuyển đổi thành doanh nghiệp không hưởng chính sách doanh nghiệp chế xuất, sẽ phải kê khai chuyển đổi mục đích sử dụng để nộp lại số thuế đã được hoàn, được miễn trước đây.
Nguyễn Hiền  ( Theo nguồn Báo Hải Quan 15:29 | 24/12/2019)
Link: https://haiquanonline.com.vn/may-moc-thiet-bi-cua-dn-che-xuat-bi-tinh-thue-the-nao-khi-chuyen-doi-loai-hinh-dn-117714.html
Please contact with us:
PHAM LE TRADING & LOGISTICS COMPANY LIMITED
Kim Pham – Phone: 0917474043
Email: kim.pham@phamle.com.vn / binhvj@gmail.com

 

344 views