Máy in đa chức năng được hưởng thuế NK ưu đãi 0%

(HQ Online) – Máy in kết hợp 4 chức năng copy-in-scan-fax có khả năng kết hợp với máy xử lý dữ liệu tự động hoặc kết nối mạng phù hợp phân loại mã số 8443.31.91, thuế suất thuế NK ưu đãi 0%.

may in da chuc nang duoc huong thue nk uu dai 0
Máy in đa chức năng.

 

Theo phân tích của Tổng Cục Hải quan, để phân loại mặt hàng này cần căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm và Thông tư số 65/2017/TT- BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở nội dung và cấu trúc nhóm 84.43, hàng hoá nhập khẩu được xác định là máy kết hợp 4 chức năng copy-in-scan-fax có khả năng kết hợp với máy xử lý dữ liệu tự động hoặc hoặc kết nối mạng thì phù hợp phân loại mã số 8443.31.91 “- – – – Máy in- copy- scan-fax kết hợp” tại Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, thuế suất thuế NK ưu đãi 0%.
Thu Trang    (Theo nguồn báo hải quan 13:20 | 30/06/2019)

 

308 views