Mặt hàng Open cells được phân loại tùy vào mục đích sử dụng cuối cùng

(HQ Online) – Theo Tổng cục Hải quan, việc phân loại đối với mặt hàng Open cells (tấm tinh thể lỏng của tấm LCD) tùy thuộc vào mục đích sử dụng cuối cùng của hàng hóa.

Công ty TNHH điện tử Samsung Electronics HCMC CE Complex thắc mắc, các tấm Open cell khi thiết kế (dựa trên nghiên cứu nhu cầu tiêu dùng), đã được cơ bản xác định để sử dụng trong sản xuất tấm LCD dùng cho ti vi hau màn hình hiển thị. Tuy nhiên, có một số trường hợp tấm Open cell vẫn có thể dùng được cho cả tivi và màn hình hiển thị. Do đó, vì mục đích sử dụng thực tế của tấm Open cell chủ yếu phụ thuộc bởi đơn đặt hàng của khách hàng – mà đơn đặt hàng là cơ sở để công ty xây dựng kế hoạch sản xuất. Trong đó, công ty có thể liên tục thay đổi kế hoạch sản xuất sau khi NK, dẫn đến trường hợp mục đích sử dụng thực tế không thể xác định một cách chính xác dựa trên kế hoạch sản xuất tại thời điểm tấm Open cells được NK.

mat hang open cells duoc phan loai tuy vao muc dich su dung cuoi cung
Tấm tinh thể lỏng LCD.

Công ty đề xuất, nếu tại thời điểm NK, công ty chắc chắn về mục đích sử dụng thực tế của tấm Open cells NK (dùng cho tivi hoặc màn hình hiển thị) thì công ty sẽ kê khai các mã số hàng hóa tương ứng tại thời điểm NK.

Nếu công ty không thể xác định thì sẽ tạm thời phân loại tấm Open cells theo mã số dùng cho mục đích sản xuất tivi. Khi mục đích sử dụng thực tế sau khi NK đã được xác định chính xác, hàng thàng công ty sẽ đối chiếu và thực hiện kê khai thay đổi mã số hàng hóa.

Căn cứ Luật Hải quan 2014 và các quy định, văn bản hướng dẫn về phân loại hàng hóa, đối với mặt hàng Open cells, Tổng cục Hải quan đề nghị công ty xác định cụ thể mặt hàng NK dùng cho máy thu truyền hình thì khai báo mã số 8529.90.91 hoặc dùng cho màn hình dẹt thì khai báo theo mã số 8529.90.94.

Trường hợp công ty xác định có sai sót trong việc khai mã số hàng hóa thì thực hiện thủ tục khai bổ sung theo quy định tại Khoản 2, Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 9, Điều 1 Thông tư 39/2019/TT-BTC và bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật (nếu có).

Việc khai bổ sung tiêu chí và tên hàng, mã số hàng hóa, mức thuế đối với mặt hàng “tầm tinh thể lỏng của tấm LCD”, Tổng cục Hải quan đề nghị công ty thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 2 Công văn 7031/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan.

Việc khai bổ sung quá thời hạn quy định là vi phạm quy định về khai hải quan và phải bị xử lý theo quy định của pháp luật. Việc xử phạt vi phạm hành chính phải căn cứ vào hồ sơ vụ việc cụ thể, xác định quy định pháp luật đã bị vi phạm, hành vi vi phạm cụ thể và chế tài xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi đó.

Theo đó, nếu công ty có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp thì tùy vào hành vi vi phạm, tính chất, mức độ có thể bị xử phạt theo quy định tại Điều 8 hoặc Điều 13 Nghị định 127/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 45/2016/NĐ-CP. Trường hợp phát sinh số tiền thuế nộp thừa thì xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
Đảo Lê  ( Theo nguồn báo Hải Quan 09:27 | 24/10/2019)
Please contact with us:
PHAM LE TRADING & LOGISTICS COMPANY LIMITED
Kim Pham – Phone: 0917474043
Email: kim.pham@phamle.com.vn / binhvj@gmail.com

P/S: https://haiquanonline.com.vn/mat-hang-open-cells-duoc-phan-loai-tuy-vao-muc-dich-su-dung-cuoi-cung-113855.html

452 views