Linh kiện, phụ tùng ô tô nhập khẩu có được áp dụng mức thuế suất ưu đãi theo các kỳ xét ưu đãi?

(HQ Online) – Trước vướng mắc của Cục Hải quan Hải Phòng liên quan đến thực hiện thủ tục áp dụng mức thuế suất của nhóm 98.49 đối với linh kiện, phụ tùng ô tô NK theo Chương trình ưu đãi thuế (Điều 7a) Nghị định 125/2017/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan đã có văn bản hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.

Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan Hải Phòng. 	Ảnh: H.Nụ
Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan Hải Phòng. Ảnh: H.Nụ

Vướng từ thực tế

Trong quá trình thực hiện áp dụng mức thuế suất NK ưu đãi 0% của nhóm 98.49 đối với linh kiện, phụ tùng ô tô NK tồn kho, Cục Hải quan Hải Phòng nêu, thời điểm Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ có hiệu lực thi hành, số linh kiện NK còn tồn kho trong giai đoạn đề nghị trước (kỳ xét ưu đãi trước) chuyển sang sản xuất, lắp ráp ô tô tại giai đoan đề nghị tiếp theo (kỳ xét ưu đãi sau) không được áp dụng mức thuế suất 0%.

Liên quan đến việc xác định linh kiện ô tô NK thuộc nhóm 98.49 có được áp dụng mức thuế suất ưu đãi 0% hay không? Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại Điều 5 Nghị định 57/2020/NĐ-CP thì các quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định này được áp dụng từ ngày 1/1/2020. Do vậy, các linh kiện có mã số 3926.30.00, NK theo các tờ khai đăng ký từ năm 2019 trở về trước, đã sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe ô tô có Phiếu kiểm tra xuất xưởng phát hành từ ngày 1/1/2020 trở đi không được áp dụng mức thuế suất ưu đãi 0% của nhóm 98.49 theo quy định tại Nghị định 57/2020/NĐ-CP.Đối với việc xử lý thuế trong trường hợp DN đã nộp tiền thuế khai bổ sung đối với linh kiện NK được sản xuất, lắp ráp ô tô trong kỳ xét ưu đãi từ ngày 1/7/2019 đến ngày 31/12/2019 và đã được hoàn thuế. Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, Điều 60 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14; điểm a khoản 1 Điều 29 Nghị định 83/2013/NĐ-CP; khoản 64 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC và Điều 13 Thông tư 39/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính đã quy định rõ.

Tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 57/2020/NĐ-CP quy định điều kiện áp dụng thuế suất NK ưu đãi theo Chương trình ưu đãi thuế đối với linh kiện ô tô NK: “… có tên trong nhóm 98.49 và thuộc loại linh kiện trong nước chưa sản xuất được và sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe ô tô trong kỳ xét ưu đãi (bao gồm cả linh kiện tồn kho của các kỳ xét ưu đãi trước được sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe xuất xưởng tại các kỳ xét ưu đãi sau)…” và quy định này được áp dụng kể từ ngày 1/1/2020. Đồng thời, khoản 2 Điều 4 quy định chuyển tiếp đối với trường hợp tham gia Chương trình.

Như vậy, Nghị định 57/2020/NĐ-CP đã có quy định cho linh kiện tồn kho được áp dụng thuế suất NK ưu đãi 0% của nhóm 98.49. Linh kiện ô tô NK tồn kho từ kỳ xét ưu đãi trước ngày 1/1/2020, được sử dụng sản xuất lắp ráp xe xuất xưởng trong kỳ xét ưu đãi từ ngày 1/1/2020 trở đi được áp dụng thuế suất 0% nếu đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 57/2020/NĐ CP.

Tuy nhiên, nội dung khoản 3 Điều 2 Nghị định gồm toàn bộ các quy định thực hiện Chương trình, bao gồm cả quy định về “Thủ tục kê khai trên tờ khai hải quan” (tại khoản 6 Điều 7a): kê khai mã loại hình “A43” và chỉ tiêu số quản lý nội bộ DN “#&7a”. Do đó, linh kiện tồn kho từ các kỳ xét ưu đãi trước ngày 1/1/2020, thủ tục kê khai trên tờ khai hải quan đều chưa đáp ứng quy định này.

Mặc dù, Tổng cục Hải quan đã có công văn hướng dẫn đối với linh kiện tồn kho, nhưng Hải quan Hải Phòng nhận thấy nội dung hướng dẫn “chưa được kê khai theo khoản 6 Điều 7a” được hiểu là chưa kê khai mã loại hình “A43″ và chỉ tiêu số quản lý nội bộ DN “#&7a”. Do đó, linh kiện tồn kho nêu trên không chỉ là lượng linh kiện NK dự kiến để sản xuất, lắp ráp cho nhóm xe đăng ký tham gia Chương trình – đã khai báo tờ khai theo mã loại hình A43 (theo hướng dẫn tại công văn 1636/TCHQ TXNK ngày 27/3/2018), mà còn bao gồm các linh kiện đã đăng ký NK tại tờ khai theo loại hình khác như A12, A41…

Mặt khác, theo Cục Hải quan Hải Phòng, quy định: “Các linh kiện NK trong thời gian DN tham gia Chương trình ưu đãi thuế” tồn kho bao hàm cả lượng linh kiện đăng ký tờ khai NK kể từ ngày 25/5/2020 trở đi (phát sinh tồn của kỳ xét ưu đãi sau ngày 30/6/2020). Thời điểm này, Nghị định 57/2020/NĐ-CP đã được ban hành và có quy định cụ thể, bắt buộc đối với thủ tục kê khai trên tờ khai hải quan tại khoản 6 Điều 7a. Trường hợp chưa kê khai theo điều khoản trên thì không đảm bảo đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định, không đủ điều kiện để xét áp dụng thuế suất NK ưu đãi theo Chương trình.

Do vậy, Cục Hải quan Hải Phòng nêu quan điểm, chỉ linh kiện ô tô NK dự kiến để sản xuất, lắp ráp cho nhóm xe đăng ký tham gia Chương trình, đã khai báo tờ khai theo mã loại hình A43 theo hướng dẫn tại công văn 1636/TCHQ-TXNK, tồn kho từ các kỳ xét ưu đãi trước ngày 1/1/2020, sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe có phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng phát hành trong kỳ xét ưu đãi từ ngày 1/1/2020 trở đi được áp dụng thuế suất ưu đãi 0% nếu đáp ứng quy định khác tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngoại trừ quy định về thủ tục kê khai tờ khai hải quan.

Đồng thời, đối với việc xác định linh kiện ô tô NK thuộc nhóm 98.49, Hải quan Hải Phòng cũng nêu quan điểm các linh kiện áp mã HS 3926.30.00, NK theo các tờ khai đăng ký năm 2019 trở về trước không được áp dụng thuế suất ưu đãi 0% của nhóm 98.49.

Đối với vấn đề hoàn thuế trong trường hợp khai bổ sung chi phí phát triển và bảo dưỡng khuôn của linh kiện được sản xuất, lắp ráp ô tô và đã được hoàn thuế, Hải quan Hải Phòng cho biết, cũng đang vướng bởi, trường hợp DN khai bổ sung các khoản điều chỉnh cộng (chi phí phát triển và bảo dưỡng khuôn linh kiện của tờ khai NK linh kiện đã được xét ưu đãi thuế trong kỳ trước thì khoản khai bổ sung có được xét ưu đãi thuế không và tiền thuế công ty đã nộp có thuộc đối tượng được hoàn tiền thừa không?

Hướng dẫn cụ thể để thực hiện hiệu quả

Để thống nhất việc thực hiện và đảm bảo công tác quyết toán, xử lý tiền thuế nộp thừa đúng đối tượng của Chương trình ưu đãi thuế, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn để Cục Hải quan Hải Phòng, các đơn vị hải quan địa phương và DN triển khai vào thực tế hiệu quả.

Việc áp dụng mức thuế suất NK ưu đãi 0% của nhóm 98.49 đối với linh kiện tồn kho từ các kỳ xét ưu đãi trước ngày 1/1/2020, Tổng cục Hải quan cho biết, thực hiện Chương trình ưu đãi thuế Điều 7a Nghị định 125/2017/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan đã có công văn 1636/TCHQ-TXNK ngày 27/3/2018 hướng dẫn thực hiện chương trình ưu đãi thuế NK linh kiện phụ tùng ô tô.

Theo đó, công văn 1636/TCHQ-TXNK hướng dẫn “khai Mã loại hình A43 – “NK linh kiện ô tô tham gia Chương trình ưu đãi thuế NK” đối với các linh kiện ô tô NK có các mã hàng thuộc Nhóm 98.49 dự kiến để sản xuất, lắp ráp cho nhóm xe đăng ký tham gia Chương trình. Việc kê khai mã loại hình A43 chỉ áp dụng đối với các linh kiện ô tô được sử dụng để sản xuất, lắp ráp cho nhóm xe đã đăng ký tham gia Chương trình thuộc các mã hàng quy định tại nhóm 98.49 và thuộc loại trong nước chưa sản xuất được (quy định tại Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT ngày 17/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các văn bản sửa đổi bổ sung Thông tư này)”.

Trường hợp linh kiện ô tô NK trong thời gian tham gia Chương trình ưu đãi thuế, tồn kho từ các kỳ xét ưu đãi trước ngày 1/1/2020, đã kê khai mã loại hình A43, đã được sử dụng để sản xuất, lắp ráp các xe ô tô có Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng phát hành trong kỳ xét ưu đãi từ ngày 1/1/2020 trở đi được áp dụng thuế suất 0% nếu đáp ứng đầy đủ quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 57/2020/NĐ-CP, ngoại trừ quy định về kê khai chỉ tiêu “Số quản lý của nội bộ DN” trên tờ khai hải quan.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Hải Phòng trên cơ sở hồ sơ hải quan, hợp đồng thương mại và các chứng từ, tài liệu có liên quan đến linh kiện ô tô NK, trường hợp xác định chi phí phát triển, bảo dưỡng khuôn được sử dụng để sản xuất ra linh kiện ô tô NK đã được sản xuất, lắp ráp xe ô tô trong kỳ xét ưu đãi từ ngày 1/7/2019 đến 31/12/2019 đúng là khoản phải điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan của linh kiện ô tô NK, DN đã điều chỉnh và khai bổ sung trị giá hải quan do phân bổ chi phí phát triển và bảo dưỡng khuôn cho lượng linh kiện tương ứng được sản xuất, lắp ráp xe ô tô trong kỳ, đã nộp đủ tiền thuế bổ sung thì khoản thuế NK đã nộp bổ sung được xem xét xử lý theo quy định về xử lý số tiền thuế nộp thừa.

Hồng Nụ  ( Theo nguồn báo hải quan  15:37 | 19/12/2020)

Link:  https://haiquanonline.com.vn/linh-kien-phu-tung-o-to-nhap-khau-co-duoc-ap-dung-muc-thue-suat-uu-dai-theo-cac-ky-xet-uu-dai-138600.html

Please contact with us:
PHAM LE TRADING & LOGISTICS COMPANY LIMITED
Kim Pham – Phone: 0917474043
Email: kim.pham@phamle.com.vn / binhvj@gmail.com

275 views