Làm rõ hơn hướng dẫn về thủ tục nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc

(HQ Online) – Liên quan đến các chứng từ người khai hải quan phải nộp cho cơ quan Hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, Tổng cục Hải quan vừa có văn bản làm rõ một số nội dung hướng dẫn tại công văn 6068/TCHQ-GSQL ngày 16/9.

 

Ảnh minh họa. Ảnh: Internet

Ảnh minh họa. Ảnh: Internet

Cụ thể, trong văn bản trả lời Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, đồng thời hướng dẫn các đơn vị hải quan tỉnh, thành phố, Tổng cục Hải quan làm rõ về việc yêu cầu người khai hải quan nộp hợp đồng thương mại ký với cơ sở cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

Theo quy định tại khoản 15 Điều 91 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ thì cơ sở cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc là cơ sở nước ngoài ký hợp đồng mua bán với cơ sở nhập khẩu, do vậy, việc yêu cầu người khai hải quan phải nộp cho cơ quan Hải quan hợp đồng thương mại ký với cơ sở cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc để đảm bảo công tác quản lý đối với việc nhập khẩu các mặt hàng này theo đúng quy định của pháp luật (là cơ sở để xác định mối quan hệ mua bán giữa Cơ sở nước ngoài sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc/ Cơ sở sở hữu sản phẩm hoặc cơ sở sở hữu giấy phép lưu hành của thuốc nhập khẩu với cơ sở nước ngoài cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc được ủy quyền).

Về việc yêu cầu người khai hải quan nộp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu đối với trường hợp cơ sở cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc là thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam.

Theo Tổng cục Hải quan, căn cứ Nghị định số 90/2007/NĐ-CP ngày 31/5/2007 của Chính phủ quy định về quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và Thông tư số 28/2012/TT-BCT ngày 27/9/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết việc đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam, trường hợp thương nhân nước ngoài không có hiện tại Việt Nam nhưng thực hiện việc nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam để bán cho thương nhân Việt Nam thì phải được Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu.

Trường hợp cơ sở cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc là cơ sở nước ngoài được Bộ Y tế cấp giấy đăng ký lưu hành sản phẩm thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam nếu trực tiếp nhập khẩu thuốc vào Việt Nam sau đó bán cho các thương nhân kinh doanh dược phẩm tại Việt Nam thì phải đáp ứng quy định nêu trên.

Trường hợp cơ sở cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc là cơ sở nước ngoài bán hàng cho thương nhân Việt Nam thông qua hợp đồng thương mại, việc nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam do thương nhân Việt Nam thực hiện thì không thuộc đối tượng điều chỉnh tại Nghị định số 90/2007/NĐ-CP và Thông tư số 28/2012/TT-BCT.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh nghiên cứu kỹ các quy định tại Nghị định số 90/2007/NĐ-CP và Thông tư số 28/2012/TT-BCT nêu trên cũng như các quy định khác của pháp luật có liên quan đến công tác quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thống nhất.

Về quy định đối với Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc, tại Điều 92 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP quy định người khai hải quan nộp Phiếu kiểm nghiệm cho từng lô thuốc, nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu có đóng dấu của cơ sở nhập khẩu để thông quan hàng hóa. Tại khoản 14 Điều 91 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP quy định cụ thể đối với Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu.

Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ quy định nêu trên để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định.

Ngoài ra, về một số nội dung hướng dẫn tại phần 2.5 công văn số 6068/TCHQ-GSQL, Tổng cục cho biết tại điểm này chỉ dẫn chiếu lại quy định tại khoản 2 Điều 92 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP (được sửa đổi tại khoản 50 Điều 4; khoản 49 Điều 5 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP) và khoản 4 Điều 92 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại các khoản 49, 51 Điều 4; khoản 49 Điều 5 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP).

Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh căn cứ quy định tại Nghị định số 54/2017/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 155/2018/NĐ-CP) để thực hiện.

Tổng cục Hải quan cho biết sẽ chỉ đạo các Vụ, Cục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị thực hiện không đúng hướng dẫn.

N.Linh  (Theo nguồn báo Hải Quan online 10:49 | 20/10/2020)
Link: https://haiquanonline.com.vn/lam-ro-hon-huong-dan-ve-thu-tuc-nhap-khau-thuoc-nguyen-lieu-lam-thuoc-135421.html

Please contact with us:
PHAM LE TRADING & LOGISTICS COMPANY LIMITED
Kim Pham – Phone: 0917474043
Email: kim.pham@phamle.com.vn / binhvj@gmail.com

 

 

207 views