Kim ngạch xuất khẩu thủy sản giảm, lo khó đạt mục tiêu 10 tỷ USD cả năm

Trong 8 tháng, hầu hết các mặt hàng trong nhóm nông, lâm nghiệp, thủy sản có kim ngạch xuất khẩu giảm so với cùng kỳ năm trước, trong đó riêng lĩnh vực thủy sản đạt 5,4 tỷ USD, giảm 2,6%.

Kim ngạch xuất khẩu thủy sản giảm, lo khó đạt mục tiêu 10 tỷ USD cả năm
Tính chung 8 tháng năm 2019, sản lượng thủy sản ước tính đạt 5.228,6 nghìn tấn.

Sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy sản tăng

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong tháng 8/2019, sản lượng thủy sản cả nước ước tính đạt 712,6 nghìn tấn, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm cá đạt 502,3 nghìn tấn, tăng 5,1%; tôm đạt 103,2 nghìn tấn, tăng 6,1%; thủy sản khác đạt 107,1 nghìn tấn, tăng 2,4%.

Như vậy, tính chung 8 tháng năm 2019, sản lượng thủy sản ước tính đạt 5.228,6 nghìn tấn, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 2.727,5 nghìn tấn, tăng 6%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 2.501,1 nghìn tấn, tăng 4,8% (sản lượng khai thác biển đạt 2.380,7 nghìn tấn, tăng 4,9%).

Số liệu cụ thể cho thấy, sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng 8 ước tính đạt 411,3 nghìn tấn, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 276,8 nghìn tấn, tăng 5,6%; tôm đạt 91,2 nghìn tấn, tăng 6,5%.

Sản lượng thủy sản khai thác tháng 8/2019 ước tính đạt 301,3 nghìn tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm cá đạt 225,5 nghìn tấn, tăng 4,5%; tôm đạt 12 nghìn tấn, tăng 2,6%; thủy sản khác đạt 63,8 nghìn tấn, tăng 2,4%.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hoạt động khai thác biển những ngày đầu tháng 8 bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và áp thấp nhiệt đới, ước tính sản lượng khai thác biển đạt 281,1 nghìn tấn, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch xuất khẩu có xu hướng giảm

Năm 2018 xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt gần 9 tỷ USD, đây là động lực để Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) đặt mục tiêu xuất khẩu 10 tỷ USD trong năm 2019. Tuy nhiên, đến nay, điều khá quan ngại là trong 8 tháng, hầu hết các mặt hàng trong nhóm nông, lâm nghiệp, thủy sản có kim ngạch xuất khẩu giảm so với cùng kỳ năm trước, trong đó riêng lĩnh vực thủy sản đạt 5,4 tỷ USD, giảm 2,6%. Điều này đang làm dấy lên không ít lo ngại về việc hoàn thành mục tiêu xuất khẩu đề ra cho cả năm 2019.

Theo đại diện của VASEP, chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam mặc dù lớn mạnh và phát triển liên tục nhưng vẫn chưa thoát khỏi một quốc gia cung cấp nguyên liệu đơn thuần. Thậm chí, dù rất nhiều tiềm năng song Việt Nam vẫn chưa chủ động được nguồn nguyên liệu.

206 views